Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

DEPARTAMENT LOGISTYKI

Departament Logistyki Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powstał w celu usprawnienia współpracy z naszymi Dostawcami oraz zapewnienia jak najlepszej obsługi Partnerów i Klientów. Utworzono go z dniem 1 stycznia 2007 roku i jest odpowiedzialny za prowadzenie oraz koordynację całości działań KSC w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania.

Zadania w sferze zaopatrzeniowej:
  • centralne zakupy: miału węglowego, węgla groszku, koksu, kamienia wapiennego, opakowań papierowych i polipropylenowych, noży dyfuzyjnych do krajalnic, rurek wyparkowych
  • wybór dostawców: wyrobów i materiałów filtracyjnych, chemii technologicznej, olejów i smarów
Zadania w sferze transportu:
  • nadzór transportu buraków przez Oddziały KSC
  • transport artykułów masowych
  • transport cukru do magazynów i Odbiorców Spółki
Zadania w sferze magazynowej:
  • działania zmierzające do optymalnego wykorzystania własnej powierzchni magazynowej oraz magazynów obcych, przeznaczonych do magazynowania cukru
Departament Logistyki Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zaprasza do współpracy firmy i podmioty zainteresowane dostawą materiałów i środków do produkcji lub świadczeniem usług w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania.