Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

KSC S.A.: rosnące wyniki finansowe i bardzo dobra kampania cukrownicza

  • O ponad 18% do niemal 1,8 mld zł wzrosły przychody Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w roku obrotowym 2010/11 (zakończył się 30 września 2011 r.).  Zysk netto wzrósł o ponad 50% do 283 mln zł.
  • Ubiegłoroczne inwestycje osiągnęły wartość ok. 188 mln zł – skupiały się na obszarach związanych z surowcem i magazynowaniem.
  • Z końcem stycznia Spółka zakończyła bardzo korzystną kampanię cukrowniczą 2011/12. W ramach niej skupiła 4,4 mln ton buraków cukrowych, z których wyprodukowała 700 tys. ton cukru.

- Za nami bardzo intensywny i dobry rok. Kontynuowaliśmy szereg działań, związanych z prowadzonym programem inwestycyjnym i reorganizacją Firmy. Pozwoliło to unowocześnić produkcję i zwiększyć powierzchnie magazynowe we wszystkich siedmiu cukrowniach. Dzięki silnemu popytowi na nasze produkty oraz wzrostowi efektywności działalności, kolejny rok zakończyliśmy dobrymi wynikami finansowymi. Osiągnięte zyski pozwalają nam planować dalszy intensywny rozwój, dzięki czemu będziemy umacniać pozycję rynkową zarówno na rynku krajowym, jak i w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej – mówi Marcin Kulicki, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Rok obrotowy 2010/11 okazał się rekordowym okresem w historii Spółki pod względem wyników finansowych. Przychody Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wyniosły niemal 1,8 mld zł i były o ponad 18% wyższe niż w roku poprzednim. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 464 mln zł (+30%), a zysk netto 283 mln zł (+51%).

 

w mln zł

2009/2010

2010/2011

∆

Przychody ze sprzedaży

1517

1797

+18%

Zysk operacyjny

247

374

+51%

EBITDA

358

464

+30%

Zysk netto

188

283

+51%

 

        Dane dotyczą Grupy Kapitałowej KSC S.A.

Duże znaczenie dla osiąganych wyników ma przeprowadzona w ostatnich latach restrukturyzacja i optymalizacja kosztów działania KSC S.A. W ostatnich latach Spółka m.in. skoncentrowała produkcję w 7 głównych zakładach i przeprowadziła racjonalizację zatrudnienia w ramach Programu Dobrowolnych Odejść (średnioroczne zatrudnienie pracowników stałych i sezonowych wyniosło w 2010/2011 1787 osób, wobec 2769 osób w 2007/2008 r.). Kontynuowana była również sprzedaż zbędnego majątku trwałego - tylko z tego tytułu do kasy Spółki wpłynęło w roku obrotowym 2010/11 niemal 36 mln zł.

W minionym roku obrotowym KSC S.A. kontynuowała również intensywny program inwestycyjny, na który w ostatnich 4 latach zostało przeznaczonych ponad 560 mln zł. W ostatnim roku we wszystkie swoje 7 cukrowni Spółka zainwestowała ok. 188 mln zł - głównie w projekty związane z przyjęciem surowca i magazynowaniem. Tylko na samo dokończenie budowy silosów na cukier w Dobrzelinie, Krasnymstawie oraz Nakle (każdy po 50 tys. ton) Spółka wydała łącznie niemal 60 mln zł.

Dobre wyniki przyniosła również zakończona z końcem stycznia kampania cukrownicza 2011/2012. Plantatorzy związani z KSC S.A. dostarczyli do 7 cukrowni Spółki ponad 4,4 mln ton buraków cukrowych, co stanowi 109,7% początkowego planu. Z zebranych w tej kampanii buraków cukrownie wyprodukowały ponad 700 tys. ton cukru (564 tys. ton w roku 2010/11). Co więcej, wszystkie cukrownie pobiły rekordy średniej-dobowej produkcji, co było możliwe m.in. dzięki dokonanym inwestycjom.

Rekordowa kampania cukrownicza to nie jedyne ważne wydarzenie dla KSC S.A. w ostatnich miesiącach. Trwa oferta publiczna akcji Spółki. Sprzedającym jest Skarb Państwa, a akcje mogą kupić pracownicy oraz plantatorzy buraków cukrowych związani ze Spółką umowami kontraktacji. Uprawnione osoby mogą zapisywać się na akcje do 20 marca br.

Do kupna akcji uprawnionych jest niemal 18 tys. pracowników i plantatorów. - Na początku listopada zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczkę na kupno akcji w ramach transzy preferencyjnej. Niemal 70%, czyli ponad 12 tys. osób uprawnionych, wyraziło swoje zainteresowanie taką formą wsparcia ze strony Spółki. Potwierdza to duże zainteresowanie ofertą publiczną akcji naszej Firmy. Osoby te mogą obecnie skorzystać z dodatkowej pomocy Spółki czyli pełnomocnika, który dokonana za nich wszystkich formalności związanych z kupnem akcji w ramach tej transzy – mówi Prezes Zarządu KSC S.A. p. Marcin Kulicki. Pozostałe osoby uprawnione czyli te, które chcą nabyć akcje w ramach transzy standardowej (brak pożyczki – cała płatność za akcje jest pokryta z własnych środków) oraz te, które nabywają akcje w ramach transzy preferencyjnej, ale nie zdecydowały się na udzielenie pełnomocnictwa Spółce, muszą odwiedzić wyznaczone Punkty Usług Maklerskich w oddziałach PKO Banku Polskiego praz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Adresy poszczególnych placówek, prospekt emisyjny wraz z aneksami, jak i lista innych, ważnych dla procesu prywatyzacji dokumentów oraz informacji niezbędnych do złożenia zapisów, są dostępne w Internecie (www.polski-cukier.pl i www.dm.pkobp.pl), a także w materiałach informacyjnych przygotowanych dla osób uprawnionych.

- W ostatnich tygodniach odbyliśmy wiele spotkań z plantatorami i pracownikami, rozmawiając na temat prywatyzacji. Wiele z uprawnionych osób chce kupić akcje nie tylko w transzy preferencyjnej, ale również standardowej. Zdecydowanie widać, że pracownicy i plantatorzy chcą wziąć przyszłość Spółki w swoje ręce, co wiąże się zarówno z odpowiedzialnością za wspólne jutro, jak i chęcią udziału w potencjalnych zyskach wypracowywanych przez Spółkę w kolejnych latach – dodaje Prezes Zarządu KSC S.A. p. Marcin Kulicki.

« wstecz