Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Jubileuszowy Dzień Pola Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

21 czerwca 2012 roku, miał miejsce jubileuszowy, dziesiąty Dzień Pola, organizowany przez największego w Polsce producenta cukru - Krajową Spółkę Cukrową S.A. Impreza odbyła się w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Edwarda Dutkowskiego w Suchodębiu, w województwie łódzkim. W tegorocznym Dniu Pola wzięło udział około 3500 gości, w tym m.in. pan Tomasz Lenkiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, pan Bogdan Dombrowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zastępcy Przewodniczącego: pan Jan Krzysztof Ardanowski, pan Artur Dunin, pan Leszek Korzeniowski, przedstawicie administracji państwowej, przedstawiciele Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, Plantatorzy oraz Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa, która w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia swojego istnienia, zaprosiła Plantatorów buraków cukrowych z całej Polski, organizacje związkowe i firmy zaopatrujące rynek branży rolno-spożywczej na plenerowy Dzień Pola, by stworzyć wszystkim zainteresowanym możliwość wymiany poglądów, doświadczeń oraz poszerzenia swojej wiedzy z zakresu agrotechniki. Tegoroczna impreza odbyła się w środkowej części Polski, w województwie łódzkim, na terenie którego wysokiej jakości cukier produkuje założona w 1848 roku Cukrownia Dobrzelin, należąca do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Z zaproszenia skorzystała rekordowa liczba około 3500 gości, w tym szerokie grono parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, licznych instytucji naukowych, firm współpracujących ze Spółką oraz Plantatorów i pracowników KSC.

Na tegorocznym Dniu Pola Plantatorzy mieli możliwość m. in. sprawdzenia, w jaki sposób termin siewu wpływa na wzrost i rozwój roślin oraz jak rolnik może wpływać na prawidłowy układ profilu gleby. W części wystawowej miał miejsce pokaz maszyn rolniczych oraz prezentacje ofert firm związanych z obsługą rolnictwa i zaopatrzeniem w rolnicze środki produkcji. W imprezie zaprezentowało się 49 wystawców oraz instytucji związanych z rolnictwem.

 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przygotowała dla swoich gości szereg atrakcji, które umiliły czas i pozwoliły połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie zabrakło konkursów, których laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, zawodów sportowych i występów artystycznych. Głównym punktem programu był występ zespołu Brathanki.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz