Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej KSC S.A. z dnia 6 września 2012 r.

Informujemy, iż Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 6 września 2012 roku podjęła Uchwałę Nr 318/VI/2012(1155) w sprawie powołania Pana Marka Derezińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres kadencji Zarządu.

Pan Marek Dereziński został powołany w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, wszczętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 309/VI/2012(1146) z dnia 31 lipca 2012 roku. Postępowanie zostało przeprowadzone przez Radę Nadzorczą na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).

Pan Marek Dereziński od dnia 18 sierpnia 2010 był Członkiem Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnym za obszar techniczno-produkcyjny i surowcowy Spółki, a od dnia 27 kwietnia br. pełnił obowiązki Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Uchwałą Nr 319/VI/2012(1156) z dnia 6 września 2012 roku wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu.

« wstecz