Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Stowarzyszenie piłki ręcznej „POLSKI CUKIER - POMEZANIA” Malbork organizatorem Mistrzostw Miasta Malborka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

W dniu 13 października 2012 roku Stowarzyszenie Piłki Ręcznej POLSKI CUKIER- POMEZANIA Malbork zorganizowało i przeprowadziło turniej piłki ręcznej dla chłopców z I klas szkół gimnazjalnych oraz klas V i VI szkół podstawowych.

Turniej potraktowany został jako nieoficjalne Mistrzostwa Miasta Malborka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

Do udziału w turnieju, w porozumieniu z dyrekcjami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego, zaproszone zostały reprezentacje wszystkich malborskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Z nadzieją na „wyłowienie” talentów zaproszenia skierowano również do szkół usytuowanych na terenie gmin powiatu malborskiego. Udział w turnieju zadeklarowały jednak tylko zespoły reprezentujące szkoły z terenu miasta Malborka – trzy reprezentacje szkół podstawowych oraz trzy zespoły gimnazjalne. Ogółem w turnieju wzięło udział około 75 młodych zawodników, którzy zorganizowane rozgrywki uznali za doskonałą formę aktywnego wypoczynku, zaprezentowania swoich sportowych predyspozycji, a w przypadku podjęcia szkolenia jako sposób i okazję do kształtowania i rozwijania swoich sportowych umiejętności.

Podejmując się organizacji turnieju Zarząd SPR POLSKI CUKIER-POMEZANIA podjął decyzję o konieczności wyróżnienia i uhonorowania szkół, które wzięły udział w turnieju. Jako najwłaściwszą formę nagrodzenia zespołów uznano przyznanie bonów upoważniających do złożenia zamówienia na zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego podczas nauki podstaw piłki ręcznej.

Ponadto dla wszystkich uczestników turnieju przygotowane i wręczone zostały drobne upominki pamiątkowe ufundowane przez Głównego Sponsora czyli Krajową Spółkę Cukrową S.A.

Przeprowadzony turniej spotkał się z wysokimi ocenami uczestników i ich opiekunów - nauczycieli wychowania fizycznego jeżeli chodzi o poziom zarówno sportowy jak i organizacyjny. Efektem tego turnieju jest zamiar powołania i zorganizowania rozgrywek na zasadzie „miejskiej ligi szkolnej piłki ręcznej” . Uznano, że taka forma i sposób popularyzacji piłki ręcznej w sposób znaczący wpłynie na podwyższenie poziomu gry uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a co za tym idzie również w klubie.

W trakcie turnieju każdy z jego uczestników otrzymał specjalne pismo adresowane do Rodziców w celu wyrażenia przez nich zgody na uczestnictwo ich dziecka w zajęciach szkoleniowych oraz w rozgrywkach.

Wymierne skutki turnieju oraz przeprowadzonej akcji naborowej do młodzieżowych grup szkoleniowych znane będą w najbliższym czasie.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz