Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Kolejna udana kampania cukrownicza. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. osiągnęła rekordowo wysokie wyniki!

Skup surowca w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. rozpoczął się w dniu 21 września 2012 roku w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” i „Cukrownia Werbkowice”. Pomiędzy 22 a 26 września do skupu włączały się kolejno Oddziały: Nakło, Krasnystaw, Dobrzelin, Kluczewo, oraz Malbork. Średnia długość kampanii dla Spółki wyniosła 103 dni. Najdłuższą kampanię przeprowadzono w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” – 115 dni.

Do dnia 14 stycznia br. wszystkie Oddziały KSC S.A. zakończyły skup surowca. Łącznie skupiono ponad 4,6 mln ton buraków cukrowych, jest to o ok. 20 % więcej w stosunku do ilości zakontraktowanego surowca. Z tej ilości surowca Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wyprodukowała ponad 680 tys. ton cukru.

Najwyższą polaryzację w kampanii 2012/2013 osiągnięto w Oddziale „Cukrownia Kruszwica” – 17,0 %, natomiast najniższy wynik 16,3 %, uzyskał Oddział „Cukrownia Nakło”. Polaryzacja skupowa dla Spółki w bieżącej kampanii ukształtowała się na poziomie 16,7 %.

Plon rozliczeniowy z zakończonych przez Plantatorów dostaw dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wyniósł średnio 60,7 ton/ha i był zróżnicowany regionalnie (od 50,0 t/ha w rejonie Krasnegostawu do 79,7 t/ha w rejonie Nakła). W porównaniu do roku ubiegłego, średni plon buraków dla Spółki jest wyższy o ok. 5 ton i jest to rekordowy wynik w okresie ostatnich kilku lat. W tym miejscu należy podkreślić, że tak wysokie plony korzeni i dobra polaryzacja pozwoliły na przekroczenie przez Plantatorów Spółki, po raz pierwszy w historii plonu 10 t cukru biologicznego z ha.

W tegorocznej kampanii cukrowniczej dokonano zamiany buraków cukrowych z koncernem Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. W ramach tej umowy Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przekazała do P&L ok. 84 tys. ton buraków z rejonu Cukrowni Dobrzelin, natomiast P&L przekazał taką samą ilość buraków z rejonu w Dobrem do Cukrowni Kruszwica i z rejonu Pelpina do Malborka.

Podsumowując kampanię 2012/2013 można stwierdzić, że była to jedna z najbardziej udanych kampanii w ostatnich latach. Sprzyjające warunki pogodowe występujące nie tylko w czasie wegetacji, ale także trwania całej kampanii, sprawiły że proces skupu przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi harmonogramami, a osiągnięte wyniki produkcyjne są rekordowo wysokie.

J. Kochanowska, KSC S.A.

  • -
  • -

« wstecz