Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nowym właścicielem Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, iż w dniu 4 marca 2013 r., w wykonaniu umowy zbycia 70% akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu, zawartej w dniu 13 lutego 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, nastąpiło przeniesienie własności 70% akcji prywatyzowanej Spółki.

Sprzedaż akcji nastąpiła za cenę 1,63 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 39.935.000,00 zł. Odbyła się w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

« wstecz