Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Sejmowa konferencja o prywatyzacji „Polskiego Cukru”

22 listopada 2013 r. odbyła się w Sejmie Konferencja pt.: Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” – doświadczenie, przyszłość.

Konferencję zorganizowały Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A., NSZZ „Solidarność Pracowników KSC S.A. i Związek Zawodowy Pracowników KSC S.A.
W konferencji wzięli udział plantatorzy buraka cukrowego, pracownicy Spółki, przedstawiciele rolniczych związków zawodowych, klubów poselskich oraz świata nauki.

Podczas konferencji przedstawiono kilka interesujących referatów o zasadach i zaletach akcjonariatu plantatorsko-pracowniczego, w tym prezentację Xavier Astolfi, wiceprezesa Zarządu „Cristal Union”, który szczegółowo opisał powstanie, rozwój i zasady działania akcjonariatu plantatorskiego w przemyśle cukrowniczym we Francji na przykładzie reprezentowanej przez niego firmy.

Podczas konferencji przedstawiciele wszystkich klubów poselskich wyrazili poparcie dla idei prywatyzacji KSC S.A. według zasad modelu plantatorsko-pracowniczego oraz konieczności pilnych prac nad tym projektem.

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele plantatorów i pracowników przyjęli przez aklamację deklarację, w której postulują stworzenie warunków do skutecznego przeprowadzenia prywatyzacji w modelu plantatorsko-pracowniczym, akceptowanym i uzgodnionym z osobami uprawnionymi do nabycia akcji.

« wstecz