Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Konferencja Stowarzyszenia Techników Cukrowników

W dniach 20-21 lutego br. w Warszawie odbyła się XXVI konferencja poświęcona ostatniej kampanii cukrowniczej, a także omówieniu kondycji branży producentów cukru. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Podczas konferencji omówiono wyniki techniczno-produkcyjne osiągnięte w kampanii cukrowniczej 2013/2014, zastosowanie nowych rozwiązań technicznych w całym przemyśle cukrowniczym w Polsce, aktualny stan i perspektywy polskiej branży cukrowniczej oraz sytuację ekonomiczną i finansową sektora cukrowniczego.

Konferencję otworzył Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC, który przywitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości: przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa, Agencji Rynku Rolnego, Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, zarządów wszystkich spółek cukrowych, Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, przedstawicieli Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Cukrowników, Prezes Zarządu i Sekretarza Generalnego FSNT-NOT, gości z Niemiec, Ukrainy i Czech, przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, prasy oraz 84 firm oferujących usługi dla przemysłu cukrowniczego.

W imieniu patrona konferencji oficjalnego jej otwarcia dokonał  Marek Dereziński, Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce i Prezes Zarządu KSC S.A., który na wstępie podziękował przedstawicielom ZG STC za duże zaangażowanie w organizację konferencji pokampanijnych. Podsumowując miniony rok jako ciekawy i udany stwierdził, że najbliższe lata powinniśmy wykorzystać na przygotowanie branży do nadchodzących zmian na rynku cukru, zwłaszcza w perspektywie planowanego zniesienia kwot cukrowych. Kończąc wystąpienie, podziękował licznym gościom za udział w konferencji, a plantatorom i cukrownikom za dobre wyniki kampanii cukrowniczej.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń NOT i STC przyznanych zasłużonym działaczom Stowarzyszenia. Podczas ceremonii  Złotą Odznaką Honorową NOT odznaczony został Edward Wyłupek, Dyrektor Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice”, który w imieniu własnym oraz pozostałych odznaczonych podziękował władzom STC i NOT za wyróżnienia.

W dalszej części konferencji wygłoszono przemówienia okolicznościowe i referaty. Przebieg kampanii 2013/2014 w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przedstawił Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Technicznego KSC S.A.

Około 300 uczestników konferencji obradowało w Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz