Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Kampania cukrownicza 2014/2015.

W dniu 14 stycznia 2015 r. zakończyła się kampania cukrownicza w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Trwała średnio 106 dni (najkrócej 100 dni w Oddziale „Cukrownia Dobrzelin” najdłużej – 112 dni w Oddziale „Cukrownia Malbork”). Przez ten czas Spółka skupiła ponad 5 mln ton buraków cukrowych. Średni plon buraków wyniósł ok. 65 ton z hektara. Z tej ilości surowca Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wyprodukowała ponad 764 tys. ton cukru. Najwyższą polaryzację surowca – 18,0 % zanotowano w Oddziale „Cukrownia Malbork”, natomiast średnia polaryzacja w Spółce ukształtowała się na poziomie 17,0 %.

Podobnie jak w roku ubiegłym przebieg kampanii 2014/2015 był zadowalający. We wrześniu i październiku warunki atmosferyczne sprzyjały dalszym przyrostom masy korzeni i polaryzacji. Temperatury w listopadzie i grudniu nie zagrażały burakom w prawidłowo uformowanych pryzmach. Dzięki temu wszystkie plantacje buraków cukrowych zostały wykopane w dobrych, optymalnych warunkach, a proces skupu przebiegał zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

« wstecz