Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zakończono postępowanie kwalifikacyjne na VII kadencję Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

W dniu 25 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zakończyła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa oraz Członków Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na następną – VII kadencję.

Na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. został powołany Pan Marek Spuz vel Szpos. Na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki Pan Krzysztof Kowa oraz na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju oraz obszar korporacyjny Spółki Pan Piotr Szymanek.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji oraz obszar sprzedaży i marketingu Spółki, Rada Nadzorcza zakończyła bez wyłaniania kandydata.

Ponadto, Rada Nadzorcza na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołała Pana Tomasza Olenderka wyłonionego w wyborach Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

Nowa kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r., które planowane jest na 31 marca 2015 r.

Marek Spuz vel Szpos ma 51 lat. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki w zakresie „Organizacji i Zarządzania Przemysłem” Politechniki Lubelskiej oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania. Z Krajową Spółką Cukrową S.A. związany jest od 2002 roku, gdzie pracował m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Aktywizacji Zasobów, Dyrektora Oddziału „Cukrownia Rejowiec S.A.”. Od 2011 roku zatrudniony jest na stanowisku Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie.

Krzysztof Kowa ma 54 lata. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studium podyplomowego „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2008 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., a od 2012 roku jest Członkiem Zarządu KSC S.A. odpowiedzialnym za obszar Ekonomiczno-Finansowy, Handlu, IT, PR oraz Systemów Zarządzania. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w IX NFI im. E. Kwiatkowskiego oraz Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji w BGŻ S.A. Centrala.

Piotr Szymanek ma 50 lat. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1994 uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku Unii Europejskiej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2013 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych oraz p.o. Prezesa Zarządu w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa prawno-gospodarczego i zarządzania projektami.

Tomasz Olenderek ma 45 lat. Jest absolwentem Wydziału Administracji Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Finansami i Marketingu Politechniki Warszawskiej oraz „Psychologia w Biznesie” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od początku pracy zawodowej związany był z „Cukrownią Borowiczki” w Płocku, w której pracował na stanowisku Kierownika Działu Handlowego. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KSC „Polski Cukier” S.A. W latach 2004-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej KSC S.A. wyłonionym z ramienia pracowników. Od 2006 roku jest Członkiem Zarządu KSC S.A. wybieranym przez pracowników Spółki.

« wstecz