Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Konferencja Pokampanijna Stowarzyszenia Techników Cukrowników

W dniach 26-27 lutego br. w Domu Technika FSNT-NOT w Warszawie odbyła się coroczna konferencja pokampanijna zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Podczas konferencji został omówiony przebieg i wyniki osiągnięte w kampanii cukrowniczej 2014/2015 w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych.

W imieniu Zarządu Głównego STC konferencję otworzył Pan Stanisław Świetlicki, który powitał wszystkich zgromadzonych na sali cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji. Następnie podkreślił wielki dorobek założycieli STC oraz kilku pokoleń cukrowników, którzy kontynuowali działalność Stowarzyszenia przez ponad 90 lat.

W imieniu patrona konferencji oficjalnego jej otwarcia dokonał Pan Marek Dereziński – Prezes Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce, który podziękował za duże zaangażowanie w organizację konferencji pokampanijnych. Zaznaczył także, iż coroczne konferencje podsumowujące wyniki minionych kampanii cukrowniczych stały się unikalną okazją dla całego środowiska cukrowniczego nie tylko do wymiany informacji, dyskusji o przyszłości cukrownictwa, lecz także do integracji całej branży. Na zakończenie Prezes Marek Dereziński podziękował plantatorom i cukrownikom za dobre wyniki kampanii cukrowniczej podkreślając wysoki plon i dobrą jakość surowca.

W podziękowaniu za aktywną pracę na rzecz przemysłu cukrowniczego, w uznaniu wspierania inicjatyw i działalności Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz w podziękowaniu za duże zaangażowanie w kształtowanie i podnoszenie wiedzy oraz kultury technicznej techników i inżynierów cukrownictwa Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Dyrektor Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Werbkowice” – Pan Edward Wyłupek.

Ponadto Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony Pan Jerzy Opieka („Cukrownia Kluczewo”), Srebrnym Pan Piotr Bilewicz („Cukrownia Kluczewo”) a Brązowym Pan Paweł Dawiskiba - Dyrektor Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Kluczewo”.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz