Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

List intencyjny pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A. a Miastem Płock w sprawie Cukrowni Borowiczki

23 czerwca 2015 r. w Cukrowni Borowiczki podpisany został list intencyjny pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S. A. a Gminą Miastem Płock w sprawie współpracy przy realizacji projektu „Rewitalizacja, adaptacja i modernizacja zabytkowych budynków byłej Cukrowni Borowiczki, w celu nadania nowej funkcji użytkowej i kulturalnej”. 

Strony zgodnie oświadczyły, że podejmą działania na rzecz wypracowania wspólnej wizji przeznaczenia i zagospodarowania terenu byłej Cukrowni. List intencyjny otworzył także drogę do pozyskania inwestora, zainteresowanego uczestnictwem w przeprowadzeniu procesu rewitalizacji oraz pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym środków z Funduszy Europejskich.

Cieszę się, że budynki Cukrowni Borowiczki, które mają za sobą ponad 100-letnią historię mają szansę zacząć żyć nowym życiem. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki finansowe, które pozwolą na rewitalizację obiektu i nadanie mu nowych funkcji – powiedział Marek Spuz vel Szpos, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Jednym z naszych priorytetów jest dobra współpraca z inwestorami, dzięki którym możemy zmieniać miasto, tworzyć miejsca pracy i poprawiać komfort życia płocczan – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Dbamy o zrównoważony rozwój całego miasta, ale bardzo ważne są dla nas także działania na rzecz poszczególnych osiedli. Będziemy tworzyć nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli Cukrownię Borowiczki na nowo wykorzystać.

Cukrownia Borowiczki powstała w 1900 roku, a w 1901 roku przeprowadzono pierwszą kampanię cukrowniczą, podczas której wyprodukowano 1494,9 ton cukru. W roku 1954 oraz w latach 1968-1971 cukrownia była gruntownie modernizowana. Ostatnia kampania cukrownicza w Cukrowni Borowiczki zakończyła się w grudniu 2003 roku. Obecnie w Borowiczkach działa Centralne Archiwum KSC S.A., które jednocześnie świadczy usługi archiwizacyjne dla podmiotów zewnętrznych. W Borowiczkach swoją siedzibę ma także Dział Zaopatrzenia w Rolnicze Środki Produkcji Departamentu Surowcowego, który zabezpiecza plantatorom  KSC S.A. nawozy i środki ochrony roślin.

  • -
  • -

List intencyjny podpisali: Marek Spuz vel Szpos, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (po prawej)
i Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płock

« wstecz