Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

UROCZYSTE ODDANIE DO EKSPLOATACJI NOWEGO PIECA WAPIENNEGO W CUKROWNI KRUSZWICA

W dniu 5 października 2015 roku w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Kruszwica” oddany został do eksploatacji największy w polskim cukrownictwie nowy piec wapienny. W uroczystości uczestniczyli Wiceminister Skarbu Państwa Pan Cezary Gabryjączyk, Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Dyrekcja „Cukrowni Kruszwica”.

„Mam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Cukrowni Kruszwica, w uroczystości oddania do eksploatacji największego w polskim cukrownictwie pieca wapiennego, który rozpoczyna swoją pracę w kampanii 2015/2016, którą też niniejszym inauguruję. We wszystkich siedmiu Oddziałach KSC S.A. planujemy skupić blisko 4 mln ton buraków od ponad 15 000 plantatorów. Produkcja cukru planowana jest na poziomie ok. 580 000 ton.  – powiedział Marek Spuz vel Szpos, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

„Inwestycja w nowy piec wapienny rozpoczęła się w styczniu tego roku. Kosztowała 7 mln zł. Nowy piec rozpoczyna swoją pracę w kampanii cukrowniczej 2015/2016, w trakcie której Cukrownia Kruszwica planuje skup surowca na poziomie 650 000 ton od około 3 000 plantatorów. Prognozowana produkcja cukru wynosi u nas ok. 100 000 ton – poinformował Lech Sobecki, Dyrektor „Cukrowni Kruszwica”.

„Jestem dumny, że mogę gościć w najnowocześniejszej cukrowni w kraju. Inwestycje, które tu są prowadzone robią imponujące wrażenie – powiedział Cezary Gabryjączyk, Wiceminister Skarbu Państwa. 

Nowy piec wapienny w Cukrowni Kruszwica posiada pojemność 300 m3 i jest największym piecem w polskim cukrownictwie. Parametry pieca gwarantują wystarczającą produkcję wapna nie tylko przy przerobie 9 000 – 10 000 ton/dobę*, ale także przy wyższych dobowych przerobach. Efektem tej inwestycji będzie zmniejszenie wskaźników zużycia kamienia wapiennego i koksu używanego do jego wypalania, czyli obniżenie kosztów produkcji cukru, a także poprawa procesu technologicznego i jakości produkowanego cukru. Projektantem pieca wapiennego jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNOTEX z siedzibą  w Malborku, zaś generalnym wykonawcą firma  Energomontaż Poznań.

Koszt inwestycji: 7 mln zł. Termin rozpoczęcia inwestycji: 15 stycznia 2015 r., termin zakończenia: 2 października 2015 r.

Dane techniczne nowego pieca wapiennego:

 • pojemność użyteczna             -           300m3
 • wysokość całkowita               -           42 m
 • średnica całkowita                 -           5,2 m

Parametry wsadu pieca:

 • granulacja kamienia wapiennego 80-120 mm
 • granulacja koksu 40-60 mm
 • zakładany skład gazu saturacyjnego:

 CO2   > 25%

 CO   <   1%

                                           O2   <    2%

*Poprzedni piec wapienny wybudowany w 1983 r. miał pojemność 129 m3. Można było uzyskać z niego maksymalnie do 80% wapna potrzebnego do produkcji przy przerobie ok. 9 000 t/dobę. Pozostała część wapna była dostarczana z innych oddziałów. Powodowało to konieczność ponoszenia kosztów transportu. Wapno uzyskiwane w starym piecu ze względu na krótki czas wypalania nie było najwyższej jakości, przez co jego zużycie było wyższe od normatywów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz