Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015

W dniach 4-5 listopada 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015. To największa w kraju konferencja biznesowa skierowana do sektora spożywczego, handlu i dystrybucji. Tegoroczne Forum otworzyła debata zatytułowana „Go Global. Polski przemysł spożywczy na ścieżce do globalizacji”. Jednym z jej prelegentów był Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Pan Marek Spuz vel Szpos.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to dwa dni debat, prezentacji i wystąpień ekspertów. To miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk ponad 1000 przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego, sieci handlowych, hurtowników oraz dostawców usług logistycznych, marketingowych i technologicznych. W tym gronie ponad 50 proc. uczestników stanowią prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. sprzedaży i zakupów oraz menagerowie średniego szczebla.

Uczestnicy debaty inauguracyjnej zgodnie podkreślali, że Polska jest już gotowa na mocniejsze wyjście na rynki zagraniczne. Należy pamiętać jednak o tym, że obecność na tych rynkach powinna być następstwem sukcesu na rynku rodzimym.

Prezes KSC S.A. Pan Marek Spuz vel Szpos podkreślił, że do tej pory Krajowa Spółka Cukrowa S.A. skupiała się głównie na rozbudowie potencjału w kraju. W przyszłości chce jednak mocniej wejść na rynki bliskiego wschodu, na rynki Azji i rynki indyjskie. Prezes Spuz vel Szpos dodał także, że gdy sytuacja polityczna na rynkach wschodnich unormuje się, KSC S.A. pomyśli o rozwoju i przejęciach w tym kierunku. - Nerwowa sytuacja polityczna na Wschodzie sprawia, że zapał związany z rozwojem na tych rynkach został ostudzony. Skupiamy się teraz bardziej na rozwoju organicznym i inwestowaniu wewnątrz kraju. Równolegle analizujemy polski rynek pod kątem akwizycji – zapewnił Prezes KSC S.A.

- Myślę, że w najbliższych latach postawimy na eksport naszych produktów, bo widzimy tutaj duże szanse i możliwości rozwoju naszej spółki. Dlatego obecnie ze spokojem rozbudowujemy nasz potencjał techniczny i możliwości wytwórcze w kraju – zakończył Pan Marek Spuz vel Szpos.

  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz