Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 28 stycznia 2016 r.

W dniu 28 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zakończyła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, uznała Pana Pawła Piotrowskiego za najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołała z dniem 1 marca 2016 roku Pana Pawła Piotrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres kadencji Zarządu,

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uznała Pana Janusza Stachowiaka za najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. powołała z dniem 15 lutego 2016 roku Pana Janusza Stachowiaka na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres kadencji Zarządu.

Pan Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który ukończył z tytułem magistra prawa. Na Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał tytuł magistra farmacji. W okresie od stycznia 2006 roku do lutego 2008 roku, sprawując funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował m.in. Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, w okresie restrukturyzacji działalności Spółki. W okresie sprawowania funkcji Wiceministra Skarbu Państwa zdobył szeroką wiedzę na temat branży spożywczej oraz sektora cukrowniczego, w którym działa Krajowa Spółka Cukrowa S.A., ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kształtującego się w tym okresie rynku cukru w Europie.

Pan Janusz Stachowiak jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, którą ukończył z tytułem inżyniera rolnika. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania funduszami i projektami UE na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z cukrownictwem związany jest od 1998 roku. Pełnił funkcje zarządcze w „Cukrowni Opalenica” oraz „Cukrowni Nakło”, gdzie nadzorował w szczególności działy techniczne i surowcowe. W latach 2006-2008 pracował na stanowisku Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy, logistyki i handlu. W swojej pracy zawodowej wykorzystywał doświadczenie związane z unowocześnianiem bazy technicznej, reorganizacją surowca i poprawą sytuacji finansowej cukrowni.

« wstecz