Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Pracownicy KSC S.A. odznaczeni na konferencji Stowarzyszenia Techników Cukrowników

W dniach 25-26 lutego 2016 r. w Warszawie odbyła się XXVIII konferencja pokampanijna  zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Podczas konferencji wręczono odznaczenia państwowe, Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Techników Cukrowników Pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiony został przebieg kampanii cukrowniczej 2015/2016 w Polsce oraz nowe rozwiązania w zakresie postępu technicznego zastosowane w cukrowniach poszczególnych Spółek Cukrowych. O kampanii cukrowniczej 2015/2016 w Polsce oraz o wpływie przemysłu cukrowniczego na ochronę środowiska w latach 1990-2015 mówił podczas konferencji Pan Stanisław Świetlicki, Przewodniczący Zarządu Głównego STC.

W konferencji wziął udział Zarząd KSC S.A., Dyrektorzy Oddziałów KSC S.A., Dyrektorzy Departamentów, Pracownicy i Plantatorzy KSC S.A. Przebieg i wyniki kampanii 2015/2016 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. omówił Pan Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC S.A.

- Mimo tego, że kampania cukrownicza 2015/2016 była nieco krótsza od poprzednich, jednak należy ją uznać za kolejną udaną kampanią w historii Krajowej Spółki Cukrowej – powiedział Dyrektor Hubert Fabianowicz. - W 2015 roku w Oddziałach KSC S.A. zakontraktowano ponad 4 miliony ton buraków cukrowych; w tym prawie 3,9 miliona ton buraków kwotowych i około 150 tysięcy ton buraków pozakwotowych. Umowy kontraktacji zawarto z ponad piętnastoma tysiącami plantatorów, na areale obejmującym powierzchnię ponad 70,5 tysiąca hektarów. Średnia powierzchnia plantacji w Spółce wyniosła 4,6 hektara.

Podczas swojej prelekcji Dyrektor Hubert Fabianowicz omówił szczegółowo dane surowcowe oraz techniczne z przebiegu kampanii, a także  zaprezentował zdjęcia z prac polowych oraz plantacji w okresie wschodów buraków. Przedstawił także główne zadania inwestycyjne zrealizowane przez Spółkę w roku 2015. - Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym z myślą o optymalizacji  przebiegu procesu produkcji była budowa w Cukrowni Werbkowice ekstraktora wieżowego o nominale przerobowym 10.000 ton/dobę – mówił Dyrektor Fabianowicz. - Opracowując plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok nie zapomniano również o środowisku i jego ochronie. Jednym z celów KSC S.A. jest ciągłe zmniejszenie niekorzystnego wpływu zakładów produkcyjnych na środowisko – dodał Fabianowicz.

Podczas konferencji wręczono odznaczenia państwowe, Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki RP, przyznaną przez Ministra Gospodarki, odznaczony został Pan Hubert Fabianowicz, Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC S.A. Srebrną Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymali: Pan Mariusz Kaźmierczak, Dyrektor Oddziału „Cukrownia Malbork” oraz Pan Mirosław Cegłowski, Dyrektor Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”. Odznakę Honorową Stowarzyszenia Techników Cukrowników otrzymał Pan Szymon Nowak, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Oddział „Cukrownia Dobrzelin”

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz