Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Przedstawiciele Rządu Republiki Mołdawii w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Minister Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdawii Pan Eduard Grama oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdawii w RP Pan Iurie Bodrug gościli w dniu 6 kwietnia 2016 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
W spotkaniu z Zarządem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uczestniczyli także przedstawiciele Ambasady Republiki Mołdawii w RP, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. Rozmawiano o możliwościach współpracy i inwestycji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Republice Mołdawii. Wizyta w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. była kontynuacją spotkań, które w dniach 30-31 marca 2016 r. odbył Zarząd KSC S.A. w ramach V posiedzenia Mołdawskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Kiszyniowie.

 

– Prowadzimy rozmowy na temat możliwości i perspektyw rozwoju działalności  naszej spółki zależnej „Moldova-Zahar” w Republice Mołdawii. Inwestycja KSC S.A. w Mołdawii jest największą polską inwestycją i jedną z największych inwestycji zagranicznych w tym kraju – podkreśla Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Wyrażam nadzieję, że nasze spotkania zaowocują nowymi możliwościami dla działalności KSC S.A. na rynku mołdawskim.

  

W 2011 roku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. utworzyła w Republice Mołdawii Spółkę zależną „Moldova –Zahar” i kupiła upadłą cukrownię w miejscowości Cupcinii. Spółka „Moldova-Zahar”  zatrudnia 150  osób, a w kampanii cukrowniczej przeszło 400 pracowników. Ponadto współpracuje z blisko 100 plantatorami buraka cukrowego, dając pośrednio pracę kolejnym kilkuset osobom, co znacznie wpływa na obniżenie bezrobocia w regionie. Spółka wspiera plantatorów w zakresie zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, jak również finansuje zbiór i transport buraków cukrowych. Przekazuje i wdraża „know-how" w zakresie technologii uprawy i skupu surowca w oparciu o własne doświadczenia.

  • -
  • -
  • -

« wstecz