Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Staże w Cukrowniach KSC S.A. dla studentów Politechniki Łódzkiej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. organizuje staże dla studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Staże odbędą się w okresie kampanii cukrowniczej 2016/17 w Oddziałach KSC S.A: „Cukrownia Dobrzelin”, „Cukrownia Malbork”, „Cukrownia Krasnystaw”, „Cukrownia Werbkowice”, „Cukrownia Kluczewo”.

- Staże będą odbywać się w laboratoriach i w działach produkcji Cukrowni. Przyjmiemy na nie najzdolniejszych studentów, którzy swoją przyszłość zawodową planują związać z przemysłem cukrowniczym. Najlepsi będą mogli liczyć na zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. – mówi Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Na odbycie stażu w Cukrowniach KSC S.A. mogą liczyć przede wszystkim studenci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka o specjalizacji Cukrownictwo. Mile widziani są także studenci z kierunku Biotechnologia oraz Ochrona/Biotechnologia Środowiska.

Ze studentami wyżej wymienionych kierunków spotkali się w Łodzi w dniu 27 kwietnia 2016 r. pracownicy Departamentu Organizacji i Zarządzania KSC S.A., Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC S.A. oraz pracownicy Oddziału „Cukrownia Malbork” i Oddziału „Cukrownia Werbkowice”. Na spotkanie zostali zaproszeni studenci ze studiów inżynierskich (trwających 7 semestrów), którzy obecnie są na semestrze 6 oraz studenci studiów magisterskich (trwających 3 semestry), którzy obecnie są na semestrze 3. Przedstawiciele Spółki chętnie rozmawiali także ze studentami z młodszych semestrów, aby zaprezentować im Spółkę oraz branżę cukrowniczą i zachęcić do wyboru specjalizacji Cukrownictwo.

« wstecz