Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

27 kwietnia 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30.09.2015 r., a także w sprawie przeznaczenia zysku i powołania Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną VIII kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r. zatwierdziło, w drodze stosownych uchwał, sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2014/2015 oraz  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2014/2015.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014/2015 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło decyzję o powołaniu Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną VIII kadencję w następującym składzie:

 1. Pan Adam Banaszak,
 2. Pan Jarosław Kazimierski,
 3. Pan Andrzej Leszczyński,
 4. Pani Anna Miazek,
 5. Pan Piotr Psikus,
 6. Pan Henryk Ronek,
 7. Pan Henryk Wnorowski,
 8. Pani Krystyna Matusiak (wybrana przez Pracowników Spółki),
 9. Pan Zdzisław Salus (wybrany przez Pracowników Spółki),
 10. Pan Józef Pawela (wybrany przez Plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji),
 11. Pan Mieczysław Środa (wybrany przez Plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji).

« wstecz