Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Partnerem Głównym Sympozjum AQUA

W dniach 2-3 czerwca 2016 roku odbyło się w Płocku XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone problemom inżynierii środowiska. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. była Partnerem Głównym tegorocznego Sympozjum AQUA.

Głównym organizatorem Sympozjum było studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Współpraca uczelni z Krajową Spółką Cukrową S.A. ma na celu wykorzystanie dorobku naukowo-badawczego przez przemysł przetwórczy. Konsekwencją ma być niwelacja ujemnych skutków wpływu na środowisko naturalne - w głównej mierze poprzez ograniczanie emisyjności SOx, NOx, pyłów oraz związków aromatycznych do powietrza, wody i gleby.

 

Krajową Spółkę Cukrową reprezentował podczas Sympozjum Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego KSC S.A. Pan Hubert Fabianowicz. Wygłosił on referat pt. „Ochrona środowiska w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.”

 

W procesie produkcji cukru zużywa się znaczne ilości wody, a jednocześnie powstają znaczna ilość ścieków przemysłowych, które poddawane są oczyszczeniu zarówno w wyniku prowadzenia procesów beztlenowych, jak i tlenowych. Oprócz tego burak cukrowy, jako surowiec do produkcji cukru zawiera w sobie  ok. 75% wody, która trafia do obiegu produkcyjnego w postaci wody amoniakalnej, dodatkowo wymagającej oczyszczenia.  Proces produkcji cukru wymaga również dostarczenia dużej ilości energii cieplnej w postaci pary wysokotemperaturowej, która to para produkowana jest w kotłach węglowych. W konsekwencji skutkuje to emisyjnością SOx, NOx i pyłów.

Mając na względzie ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. prowadzi szeroko zakrojony zakres działań w obszarze ochrony środowiska, zarówno tych organizacyjnych, jak i inwestycyjnych” Prezentując te działania mówił podczas swojego wystąpienia Dyrektor Hubert Fabianowicz.

 

Uczestnictwo KSC S.A. w Sympozjum AQUA zaowocowało planami studentów związanymi ze Spółką – w przyszłym roku akademickim Koło Naukowe Inżynierii Środowiska zamierza zorganizować cykl wizyt studyjnych do obiektów KSC S.A. (m.in. do oczyszczalni ścieków).

« wstecz