Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Nagrody dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Z satysfakcją informujemy, iż w ostatnim czasie Krajowa Spółka Cukrowa S.A. została nagrodzona czteroma nagrodami. Szczegóły poniżej.

Mecenat Toruńskiego Sportu

23 listopada 2016 roku po raz czwarty zostały wręczone tytuły Mecenasa Toruńskiego Sportu. Gala wręczenia nagród odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. Po raz kolejny Mecenasem Toruńskiego Sportu została również Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Statuetki Mecenasa Toruńskiego Sportu otrzymują firmy, które zostały wskazane przez kluby sportowe. Są to firmy, które w szczególny sposób angażują swoje środki finansowe oraz udzielają bezinteresownej pomocy zawodnikom toruńskich klubów sportowych stwarzając wspólnie z miastem, doskonałe warunki do uprawiania sportu i osiągania wysokich wyników sportowych.

 „Wybitny Eksporter Roku 2016”

W dniu 17 listopada 2016 roku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. została uhonorowana tytułem i pucharem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2016”. Tytuł przyznano Spółce w dowód uznania za osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu cukru białego. Na ręce Prezesa Zarządu KSC S.A. Pawła Piotrowskiego złożono podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w działalność eksportową, która sprzyja budowie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i na arenie międzynarodowej.

EKOLAURY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała wyróżnienie w 15 Jubileuszowej edycji Konkursu EKOLAURY za „Budowę kompleksowej oczyszczalni wysoko i nisko obciążonych ścieków cukrowniczych”.

Wyróżnienie dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Oddziale „Cukrownia Kruszwica”. Wybudowanie stopnia tlenowego, instalacji automatyki oraz sterowania całym procesem technologicznym było znaczącym krokiem w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe było zrezygnowanie z ewentualnego magazynowania części ścieków surowych oraz zniesienie ryzyka przerwania przepełnionych wałów zbiorników akumulacyjnych. Rozwiązanie to oprócz pozytywnych efektów środowiskowych wpłynęło dodatnio na odbiór społeczny zakładu.

W imieniu Zarządu KSC S.A, nagrodę podczas uroczystej Gali, która odbyła się 26 października br. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach, odebrał Prezes Zarządu KSC S.A. Paweł Piotrowski.

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

W dniu 21 października 2016 roku w Rzeszowie, podczas uroczystej Gali Pulsu Biznesu, Prezes KSC S.A. Paweł Piotrowski odebrał nagrodę za  projekt „Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów  i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz  z zastosowaniami otrzymanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni” realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG II,  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ten jest wynikiem prac Konsorcjum naukowego w składzie: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk występujący w roli Lidera projektu, oraz Partnerzy -   Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego, Politechnika Łódzka.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz