Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w obecności Ministra Krzysztofa Jurgiela nastąpiło uroczyste podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego, sygnowanego przez Związek Producentów Cukru w Polsce (w imieniu którego swe podpisy złożyli Paweł Piotrowski oraz Piotr Chrobot) oraz Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (w imieniu którego swe podpisy złożyli Krzysztof Nykiel i Michał Grzegorczyn).

- To drugie takie porozumienie. Pierwsze zostało podpisane w 2004 roku, w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne  w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych. Porozumienie to może stabilizować rynek cukru – powiedział minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że resort będzie monitorował sytuację, a ewentualne problemy zgłaszał do KE w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Szef resortu rolnictwa podziękował stronom porozumienia za wytrwałość i determinację w dążeniu do zawarcia Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego, za wypracowanie akceptowalnych dla obu stron zasad współpracy między plantatorami a producentami cukru.  Minister uważa, że nowe zasady współpracy niewątpliwie przyczynią się do rozwoju krajowego sektora cukrowniczego, szczególnie, że przez ostatnie 8 lat nie udało się stworzyć warunków do podpisania porozumienia na szczeblu krajowym.

Porozumienie zostało zawarte zgodnie z zasadą, że najlepszym instrumentem służącym zapewnieniu równowagi praw i obowiązków między producentami cukru a plantatorami buraków cukrowych jest porozumienie branżowe. Wyraża ono wolę producentów cukru do zapewnienia stałości i stabilności dostaw buraków cukrowych na okres po zniesieniu kwot na rynku cukru w Unii Europejskiej po 1 października 2017 r. i utrzymania dotychczasowej, dobrej współpracy z plantatorami buraka cukrowego na partnerskich warunkach. Porozumienie nie wyłącza możliwości i skuteczności obowiązywania regionalnych porozumień branżowych, zawieranych przez poszczególnych producentów cukru z Regionalnymi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego bądź plantatorami przez te Związki reprezentowanymi.

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe reguluje między innymi:

 • sposób wypracowywania treści i zawierania umowy kontraktacji na każdy kolejny rok gospodarczy, w tym określanie sposobów użycia skal przeliczeniowych,
 • zasady wyboru oraz dostaw nasion buraków cukrowych,
 • określenie jakości oraz minimalnej zawartość cukru w burakach kontraktowanych i burakach ponad-kontraktowanych,
 • sposób konsultowania planowanej daty rozpoczęcia dostaw buraków kontraktowanych,
 • premie za przedterminowe lub opóźnione dostawy buraków cukrowych,
 • warunki i koszty odnoszące się do wysłodków buraczanych,
 • zasady dotyczące pobierania próbek i metod oznaczania wagi brutto, tary i zawartości cukru.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz