Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Otwarcie Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 3 stycznia 2018 roku na terenie dawnej cukrowni Częstocice (obecnie Ostrowiec Świętokrzyski) odbyło się uroczyste otwarcie Izby Pamięci Cukrownictwa.

Na wydarzenie przybyli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie rady nadzorczej KSC S.A, dyrektorzy oddziałów, departamentów oraz biur Spółki i inni. Otwarcie cieszyło się także popularnością lokalnych mediów: portali internetowych, stacji telewizyjnych i radiowych. Uroczystość otworzył Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Henryk Wnorowski który podziękował wszystkim za liczne przybycie. Podkreślił, że miejsce pod muzeum nie jest przypadkowe. – To tu powstała pierwsza w Królestwie Polskim cukrownia buraczana. Dlatego to miejsce jest szczególnie predysponowane do tego, aby zrealizować to przedsięwzięcie. Z dumą podkreślał - Uważamy się za spadkobierców polskiego cukrownictwa. Nazwa Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zobowiązuje. Odkrywamy więc i chwalimy się dzisiaj 200 letnią tradycją polskiego cukrownictwa.
W przemówieniach gości szczególną uwagę zwrócono na walory historyczne nowego miejsca w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz gratulowano podjętej decyzji i jakości realizacji. Parlamentarzyści i politycy samorządowi przybyli na wydarzenie obiecali, że staną się promotorami tego nowego punktu turystycznego na mapie atrakcji Ostrowca Św. Głos zabierali posłowie: Krzysztof Lipiec, Andrzej Kryj i Marek Kitek. Senator Jarosław Rusiecki Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej podkreślił, że warto kultywować historię tego miejsca. Jego zdaniem razem z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie tworzyć piękny kompleks turystyczny. - Dziękuję za decyzję o otwarciu Izby Pamięci Cukrownictwa w tym miejscu. Dzięki takim inicjatywom cukier wciąż będzie krzepić nas odbiorców, pracowników i plantatorów – podsumował Senator Rusiecki. Także i przedstawiciele władz samorządowych w osobach pana Andrzeja Bendkowskiego – wicewojewody świętokrzyskiego, pana Zbigniewa Dudy – starosty powiatu Ostrowieckiego oraz Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dziękowali Zarządowi KSC S.A. za zaproszenie na uroczystość oraz życzyli Izbie Pamięci Cukrownictwa wpisania na listę muzeów i jak najszybszego rozwoju. W dalszej części uroczystości zaproszeni goście obejrzeli prezentację autorstwa ostrowieckiego historyka Waldemara Broćka o historii polskiego cukrownictwa na ziemiach polskich.

W dniu 14 czerwca 2017 roku powołany został Zespół ds. historycznych, którego Przewodniczącym został Zdzisław Salus, zaś członkami Krzysztof Dudek, Alicja Stojek, Tomasz Łukaszczuk oraz Waldemar Brociek. Zadaniem komisji było m.in. opracowanie koncepcji powstania placówki muzealnej oraz sporządzenie rejestru przedmiotów, dokumentów i składników majątkowych Spółki: cennych, zabytkowych i posiadających historyczną wartość, a także umieszczenia ich w IPC. Na tą chwilę prowadzone są dalsze prace związane z przygotowaniem koncepcji funkcjonowania Izby Pamięci Cukrownictwa.

Przez wiele miesięcy gromadzono eksponaty, których w sali muzeum jest obecnie ponad 600. Duża część z nich pochodzi z I połowy XX wieku. Najstarszym dokumentem jest umowa zawarta z Bankiem Polskim w 1839 roku przez Michała Popławskiego. Była to pożyczka na wybudowanie cukrowni. W Izbie Pamięci w szklanych gablotach można zobaczyć produkty, mapy, plany cukrowni, papiery wartościowe, pieniądze w formie monet i banknotów, pocztówki z cukrowni, medale, sztandary, okolicznościowe puchary, wazony i wiele innych przedmiotów. Całości ekspozycji dopełniają dokumenty, zdjęcia, urządzenia laboratoryjne i obrazy, a także wyświetlany pokaz multimedialny opowiadający o historii cukrownictwa na ziemiach polskich na przestrzeni wielu lat. Do dyspozycji zwiedzających uruchomiony został także infokiosk, wyposażony w ekran dotykowy. Infokiosk pełni funkcję informacyjną, jest skarbnicą wiedzy, eksponatów i ciekawostek związanych z Izbą Pamięci Cukrownictwa. Kierownik Izby Pamięci Cukrownictwa, Sekretarz Rady Nadzorczej KSC S.A. pan Zdzisław Salus poinformował zaproszonych gości o planach i zamierzeniach związanych z Izbą Pamięci. - Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości – do tych słów Józefa Piłsudskiego nawiązał w swoim wystąpieniu pan Zdzisław - W przyszłości planujemy, aby placówka była obiektem całorocznym, udostępnionym dla szkół i wszystkich zainteresowanych. Chcielibyśmy też otworzyć jeszcze jedną salę, gdzie ustawione będą maszyny i sprzęty służące do uprawny buraków cukrowych oraz drobne urządzenia związane z produkcją cukru. W pomieszczeniu obok chciałbym także zbudować dużą bibliotekę, w której znalazłyby się wszelkie publikacje związane z uprawą buraka i produkcją cukru na przestrzeni wieków. Wreszcie moim marzeniem jest stworzenie ciągu produkcyjnego w skali mikro, tak aby nasi odwiedzający mogli nie tylko zobaczyć jak np. powstaje cukier, ale też aby mogli poczuć zapach jaki wydają buraki podczas procesu produkcji. Chcemy kultywować naszą historię, a jeśli sytuacja ekonomiczna pozwoli to będziemy ją także dalej rozwijać.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz