Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 6 i 7 lutego 2018 roku

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniach 6 – 7 lutego 2018 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych powołała następujące osoby w skład Zarządu Spółki nowej kadencji:

  1. Pana Henryka Wnorowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu,

  2. Pana Artura Dudę na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki,

  3. Pana Andrzeja Jaworskiego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki,

  4. Pana Janusza Stachowiaka na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki.

Nowa kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016/2017, które odbędzie się do końca marca 2018 roku.

« wstecz