Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Pracodawcy przyjaźni pracownikom nagrodzeni po raz dziesiąty

26 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w X edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

To wielkie wyróżnienie dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przyznane zostało po raz pierwszy.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Henryk Wnorowski – Prezes Zarządu KSC S.A., Andrzej Jaworski – Członek Zarządu KSC S.A., Tomasz Olenderek – Członek Zarządu KSC S.A., Zdzisław Salus – Członek Rady Nadzorczej KSC S.A. oraz Zbigniew Jezierski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A.

Celem konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wystąpienie Prezydenta na Gali X Edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Szanowni Państwo Ministrowe,

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący,

Wszyscy Dostojni zebrani Goście,

Patrzę ze wzruszeniem na zdjęcia sprzed 10 lat, bo byłem wtedy już obecny w Pałacu Prezydenckim, w styczniu 2008 roku, kiedy pan Prezydent profesor Lech Kaczyński po raz pierwszy – z wielką radością, bo to bardzo mocno chcę podkreślić, wręczał te nagrody, te laury.

To była inicjatywa, która miała dla niego ogromne znaczenie. Wszyscy Państwo, którzy znaliście pana Prezydenta wiecie, jakie było jego nastawienie, jaka była jego historia życia. Był przecież nie tylko współpracownikiem Solidarności, tej podziemnej, która walczyła o byt polskiego państwa, jako państwa suwerennego, niepodległego, o prawa pracowników, o prawa człowieka krótko mówiąc, ale był także wiceprzewodniczącym Solidarności. Był czynnym działaczem absolutnie najwyższych struktur związku. Był niezwykle zaangażowany w sprawy pracownicze, uważając je za ważny element budowania nowoczesnego państwa, dobrze rozwijającego się państwa.

Wtedy, 21 stycznia 2008 roku, tu zresztą stojąc na tym miejscu, podkreślał, jak bardzo ważne jest to, aby prawo pracy istniało, i aby prawo pracy było przestrzegane – zarówno przez pracowników, ale przede wszystkim także przez pracodawców - jak niezwykle jest to istotne dla zapewnienia zrównoważonego, dobrego rozwoju państwa. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z zasadami prawa pracy, na umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony – pracownik pracujący w firmie, gdzie przestrzega się tych zasad, pracuje spokojnie; wie, że ma zapewniony byt i wie, że jego praca będzie wynagrodzona. I to ma niezwykle istotne znaczenie dla firmy, ale przede wszystkim - z punktu widzenia Prezydenta RP – dla rozwoju państwa, jako całości. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to żeby nie było wypadków, żeby ludzie nie doznawali okaleczenia, żeby w związku z tym nie doznawali niepełnosprawności, która zamiast przynosić pożytek państwu z pracy człowieka, przynosi dodatkowe obciążenie dla państwa. To jest niezwykle istotne. Stąd pan Prezydent profesor Lech Kaczyński z tak wielką radością tę nagrodę, tę inicjatywę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wtedy przywitał.

Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jako Prezydenta to jest też bardzo piękne spotkanie. Bo moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni za to, że traktują ich w sposób uczciwy, za to, że przestrzegają zasad – jest momentem rzeczywiście niezwykłym. I zawsze patrzę na Państwa i po raz trzeci będę wręczał te nagrody, chcę to mocno podkreślić, z wielkim szacunkiem dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie pójścia na skróty, po to, żeby zarobić trochę więcej.

Bo według mnie to „zarobić trochę więcej” jest wartością absolutnie pozorną. Na dłuższą metę wynik jest ujemny. Jest ujemny dla samego pracodawcy, dla przedsiębiorcy, ale także jest ujemny w znaczeniu państwowym, wtedy, kiedy zasady nie są przestrzegane, wtedy, kiedy ludzie nie mają zapewnionych spokojnych warunków pracy. Bo wtedy zawsze dochodzi do swoistego konfliktu pomiędzy pracownikami a pracodawcą.

To, że Państwo prowadzicie firmy, w których te zasady są realizowane, w których związki zawodowe mogą spokojnie działać, pracownicy mogą się w związkach zawodowych spokojnie zrzeszać, że te związki zawodowe w związku z tym nadzorują to, w jaki sposób przestrzegane są zasady prawa pracy i inne przepisy związane z pracą - jest dla mnie niezwykle doniosłe i świadczy o tym, że jesteście Państwo tymi, którzy rozumieją co to znaczy nowoczesne państwo, rozumieją co to znaczy państwo demokratyczne, rozumieją co to znaczy państwo, w którym jest realizowana społeczna gospodarka rynkowa – tak jak jest napisane w naszej Konstytucji.

Dzisiaj wszystkie państwa na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, tam, gdzie społeczeństwa są rzeczywiście zamożne, cały czas jeszcze dużo zamożniejsze od nas – to są państwa, gdzie te zasady są przestrzegane. To są państwa, gdzie działają silne, sprawnie funkcjonujące związki zawodowe. To są państwa, w których prawa pracownicze mają ogromnie doniosłe znaczenie i to są państwa, w których praca człowieka jest szanowana jako jedna z największych wartości. Bo nikt mi nie powie, że jest jakaś inna, niezwykle istotna, niezastępowalna praktycznie rzecz biorąc, wartość w przedsiębiorstwie niż praca człowieka.

Nie ma dzisiaj proszę Państwa, jeszcze nie wymyślono na świecie nic, co byłoby w stanie inteligentnie człowieka w skomplikowanych bardzo zadaniach na dłuższą metę zastąpić. Oczywiście dzisiaj komputery czy maszyny mogą wykonać pewne pojedyncze czynności, ale w istocie cały czas potrzebny jest czynnik ludzki. To, że człowiek jest doceniany w Państwa firmach ma niezwykle dla mnie istotne znaczenie. I cieszę się ogromnie, że możecie być Państwo po raz kolejny docenieni.

To dziesięć lat! Aż się nie chce wierzyć, że już dziesięć lat minęło od tamtej pierwszej - w 2008 roku - edycji konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Wtedy zostało nagrodzonych, wyróżnionych 15 firm przez NSZZ Solidarność, przez pana Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, który z wielką radością, co chcę podkreślić, tamte nagrody wręczał. Ale przez cały ten okres dziesięciu lat, to 182 laureatów. Oczywiście były takie firmy, które - co mnie jako Prezydent cieszy - odbierały ten laur kilkakrotnie. Cztery firmy odbierały go trzykrotnie, jedenaście firm odbierało go dwukrotnie. Także dzisiaj jest wśród nagrodzonych firma, która odbiera ten laur po raz kolejny.

Z całego serca gratuluję z jednej strony, ale z drugiej strony także chcę z całą mocą powiedzieć, że ogromnie dziękuję, jako Prezydent Rzeczypospolitej. Dziękuję, że jesteście Państwo takimi pracodawcami, którzy rzeczywiście przyczyniają się do budowania nowoczesnego państwa.

Państwa działalność wpisuje się w politykę, którą realizował pan Prezydent prof. Lech Kaczyński, wpisuje się w tę politykę, którą ja w związku z tym kontynuuję, bo mam poczucie, że w jakimś sensie kontynuuję linię polityczną, którą prowadził pan Prezydent prof. Lech Kaczyński.

Ale cieszę się także, że wpisujecie się w politykę bardzo wyraźnie realizowaną przez obecny rząd. To polityka wsparcia dla tych w społeczeństwie, którzy tego wsparcia potrzebują, to polityka docenienia rodziny. Ale to polityka także docenienia pracownika i starania się o to, aby poziom życia przeciętnej polskiej rodziny wzrastał.

Wielokrotnie mówiłem i podkreślę to jeszcze raz – dla mnie, jako Prezydenta - jednym z najważniejszych elementów, o ile nie rzeczywiście absolutnie najważniejszym, jest to, żebym na zakończenie mojej prezydentury od przeciętnej polskiej rodziny mógł usłyszeć: tak, nasz poziom życia podniósł się przez te lata, kiedy był pan Prezydentem i kiedy pan, nie tylko obserwował, ale także brał odpowiedzialność za sprawy polityczne i społeczne w naszej ojczyźnie, za to, jak realizowany jest program, z którym szedł pan do wyborów i pańscy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo, wszyscy wiedzą, jakie to były działania. To podwyższenie płacy minimalnej - nawet więcej niż chciały związki zawodowe, i co zgłaszały w ramach Rady Dialogu Społecznego. To wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, to realizacja wielkiego postulatu Solidarności, aby umowa o pracę musiała być podpisana zanim człowiek przystąpi do pracy. To realizacja wielu postulatów, które były w tym czasie zgłaszane - ostatnio wolne niedziele. To, aby ludzie nie byli przymuszeni do pracy w niedzielę w handlu. Dobrze, że to jest wprowadzane w sposób zrównoważony, spokojny, poprzez stopniowe wprowadzenie. Dobrze, bo oczywiście dla wielu ludzi to jest szokiem, że nie będą mogli zakupów w sieciach handlowych zrobić w niedzielę.

Ale w państwach demokratycznych, bogatych tak właśnie jest. Niech ktoś pojedzie w niedzielę do Niemiec i spróbuje zrobić zakupy w supermarkecie, niech pojedzie do Austrii i spróbuje zrobić zakupy w niedzielę czy w dniu świątecznym. Sklepy są zamknięte, ludzie nie pracują, niedziela jest dniem wolnym od pracy.

Cieszę się, że w miarę jak nasze państwo rośnie w siłę, takie zasady wprowadzamy też w Polsce. Dziękuję bardzo, że jesteście Państwo tymi pracodawcami, którzy rozumieją, że pracownik zasługuje na szacunek, i że praca ludzka ma ogromne znaczenie dla firmy. Jeszcze raz z całego serca Państwu gratuluję i dziękuję bardzo za to, że jesteście tacy, jacy jesteście.

Lista laureatów:

• PKP S.A. w Warszawie;

• Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu;

• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu;

• Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej;

• TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach;

• LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach – Dziedzicach;

• Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim;

• Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach – Dziedzicach;

• ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie;

• Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie;

• Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie;

• Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole;

• Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim;

• Bulten Polska S.A. w Bielsku – Białej;

• Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie;

• SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu;

• Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie;

• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach;

• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie;

• Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie;

• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach;

• Miejska Energetyka Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie;

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”;

• Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku;

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży;

• Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze;

• Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

źródło: http://www.prezydent.pl

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz