Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A.

29 marca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które podjęło decyzje m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2016 do 30.09.2017 w wysokości  346.438.427,26 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Podczas Walnego Zgromadzenia powiadomiono akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki na nową VIII kadencję Zarządu. Postępowania zakończyły się wyłonieniem przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu – Pana Henryka Wnorowskiego, na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki - Pana Artura Dudę, na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki – Pana Andrzeja Jaworskiego oraz na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki - Pana Janusza Stachowiaka.

Ponadto Walne Zgromadzenie powiadomiło akcjonariuszy o wynikach wyborów kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki. W wyniku przeprowadzonych wyborów kandydatem wybranym przez pracowników Spółki uznano Pana Tomasza Olenderka, którego Rada Nadzorcza powołała na nową kadencję Zarządu.

Nowa VIII kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. rozpoczyna się z dniem 30 marca 2018 r.

 

« wstecz