Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1055) oraz § 24 ust. 1 i § 32 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Członka Zarządu - Pana Tomasza Olenderka.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w terminie określonym Statutem Spółki, zarządzi wybory uzupełniające kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

« wstecz