Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Podziękowanie dla KSC S.A.

W dniu 2 sierpnia br. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  w Toruniu miało miejsce symboliczne złożenie podziękowań Spółce od Centralnego Biura Śledczego Policji.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. była jednym z fundatorów sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji. W imieniu CBŚP podziękowania na ręce p.o. Prezesa Zarządu Pana Zdzisława Salusa złożyła Pani Poseł Iwona Michałek, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Sejmu RP.

Odnosząc się z szacunkiem do tej trudnej służby, wolą Krajowej Spółki Cukrowej S.A. było uhonorowanie wszystkich, którzy znaczną część swojego życia poświęcają na realizację niebezpiecznych zadań służbowych. Ufundowanie tego weksylium – symbolu etosu zawodowego, funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji jest wyrazem wdzięczności w uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej. Sztandar ten ma być chlubą i dumą dla wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników CBŚP, a złożone na niego ślubowanie niech pozostawia w sercu wzruszenie i wiąże na trwałe losy z Policją tych, dzięki którym zapisują się kolejne karty historii Centralnego Biura Śledczego Policji.

Stroną główną płata sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy karmazynu polskiego. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Pod godłem jest umieszczony półkolem napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA” haftowany srebrnym szychem.

Stroną odwrotną płata sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu barwy granatowej. Na stronie odwrotnej pośrodku jest umieszczona haftowana srebrnym szychem gwiazda składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy znajduje się rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa o obrzeżu haftowanym złotym szychem. Pole tarczy herbowej stanowi pole ochronne dla  znajdującego się w nim znaku Centralnego Biura Śledczego Policji. Na tle konturu mapy Polski widoczny jest stylizowany biały orzeł ze wzniesionymi skrzydłami, który trzyma w szponach ośmiornicę. Kontur mapy Polski ma barwy Rzeczypospolitej Polskiej, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny czerwonego. Tło pod wszystkie elementy logo stanowi uproszczona odznaka policyjna. Dolne zwieńczenie znaku stanowi stylizowana wstęga z napisem "CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI". Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI – litery są haftowane srebrnym szychem.

  • -
  • -
  • -
  • -

« wstecz