Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

INFORMACJA - stosowanie split payment przy zapłacie zobowiązań przez KSC S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. informuje, że regulując wszystkie zobowiązania udokumentowane fakturami na których został wykazany podatek od towarów i usług, stosuje mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment, zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

« wstecz