Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

KSC S.A. „Wybitnym Eksporterem Roku 2018”

W dniu 22 listopada 2018 r. w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbył się XVI Kongres Eksporterów Polskich, Gala i Degustacja zorganizowane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich uhonorowało Listem Gratulacyjnym i Medalem SEP 12 laureatów konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2018”. Wśród nich znalazła się także Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Pan Zdzisław Salus, Członek Zarządu KSC S.A.

Udział w XVI Kongresie Eksporterów Polskich wzięli eksporterzy ze wszystkich branż i regionów Polski. Gościem specjalnym tegorocznego wydarzenia był Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Tematem XVI Kongresu Eksporterów Polskich była ekspansja konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów mających na celu proeksportowy i proinnowacyjny rozwój gospodarki. Celem XVI Kongresu Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu podczas XVI Kongresu Eksporterów Polskich odbyła się debata nt.:

 • tworzenia silnych marek produktowych stanowiących siłę napędową konkurencyjności eksportu
 • działań dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania eksporterów na rynkach zagranicznych
 • wykorzystania instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju konkurencyjności eksportu

Należy podkreślić, że uczestniczący w XVI Kongresie Eksporterów Polskich ministrowie przekazali eksporterom informacje nt. realizacji zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu przedstawione zostały m.in. działania, które stanowią jedno z podstawowych założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Należy zaznaczyć, że zadaniem nadrzędnym jest wdrożenie modelu gospodarczego opartego na konkurencyjności, innowacjach i nowoczesnych technologiach. Wsparciem dla ww. działań będą środki finansowe m.in. z perspektywy Unii Europejskiej.

Podczas XVI Kongresu Eksporterów Polskich zwrócono uwagę na potrzebę dalszego wdrażania rozwiązań systemowych nakierowanych na realizację zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwrócono także uwagę na potrzebę bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów - XVI Kongres Eksporterów Polskich dokonał oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych spowodowana utrzymywaniem się embarga na rynkach wschodnich wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym prowadzona będzie nadal spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego, ponieważ posiada rezerwy, zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przyznał Puchar i Dyplom laureatowi Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2018” Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich uhonorowało Listem Gratulacyjnym i Medalem SEP 12 laureatów konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2018”. Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw znalazła się także Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Pan Zdzisław Salus, Członek Zarządu KSC S.A.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich uhonorowało Listem Gratulacyjnym i Medalem „Wybitny Eksporter Roku 2018” osoby:

 • Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tadeusza Wrześniaka, Właściciela Huty Szkła Gospodarczego ze Staszowa
 • Adama Mokrysza, Prezesa MOKATE Sp. z o.o. z Żor

Mając na uwadze konieczność utrzymania dynamiki rozwoju eksportu - XVI Kongres zadeklarował pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w realizacji zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu.

W związku z powyższym w Stanowisku XVI Kongresu Eksporterów Polskich podkreślono, że Stowarzyszenie Eksporterów Polskich - będzie nadal wspierać przedsiębiorców, banki oraz organy państwowe, rządowe i samorządowe w urzeczywistnianiu zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 • Eksporterzy2
 • SEP221118_101
 • SEP221118_102
 • orginal_picture_34

« wstecz