Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A. z dnia 29 marca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 29 marca 2019 r. zatwierdziło (w drodze stosownych uchwał):

 • sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,
 • sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku,
 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 29 marca 2019 r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2017 do 30.09.2018 w wysokości  19.393.532,94 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 29 marca 2019 r. podjęło decyzję o powołaniu z dniem 28 kwietnia 2019 roku Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną IX kadencję w następującym składzie:

 1. Pani Agnieszka Fido-Chmielewska,
 2. Pan Tomasz Filipowicz,
 3. Pani Beata Nawrocka,
 4. Pan Jarosław Nowacki,
 5. Pan Robert Perkowski,
 6. Pan Arkadiusz Świątek,
 7. Pan Dariusz Rataj (wybrany przez pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych),
 8. Pan Jacek Szamlewski (wybrany przez pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych),
 9. Pan Andrzej Nowakowski (wybrany przez plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji),
 10. Pan Mieczysław Środa (wybrany przez plantatorów buraka cukrowego związanych ze Spółką umowami kontraktacji).

« wstecz