Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Wizyta Prezydenta Republiki Mołdawii w Cukrowni Moldova Zahar

27 marca 2019 r. Prezydent Republiki Mołdawii Igor Dodon odwiedził ÎCS.„Moldova Zahăr” SRL w Cupcini. Była to część podróży służbowej do miejscowości Cupcini, podczas której Prezydent uroczyście przekazał mieszkańcom boisko sportowe dla dzieci.

Podczas wizytacji Cukrowni Prezydent zwiedził pakownię cukru, która wraz z przyległym magazynem oraz terminalem wysyłkowym została wykonana w ramach zadań inwestycyjnych. W pakowni zainstalowane są m.in. dwie linie do torebek 1 kg oraz maszyny pakujące do torebek 5 kg i sticków 5 g.

W trakcie wizyty omówiono zakres dokonanych modernizacji i inwestycji oraz wielkości produkcji i asortymenty, jakie oferuje cukrownia. Przedstawiono również informacje o wielkości sprzedaży na eksport i pozytywnym wpływie Cukrowni na lokalny rynek pracy oraz dobrą współpracę z plantatorami buraków cukrowych. Jednocześnie kierownictwo Spółki zwróciło uwagę na występujące w Mołdawii problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szczególności wywierające wpływ na funkcjonowanie Moldova Zahăr.

Podziękował za owocną współpracę z gminą Cupcini oraz pomoc udzielaną lokalnej społeczności. Cukrownia wspiera m.in. środowiska polonijne oraz lokalne przedszkole.

Przy okazji pobytu w Cupcini Prezydent zapoznał się z działalnością innego lokalnego przedsiębiorstwa - Inlac Dairy Products Combine (zakład mleczarski).

Prezydent Dodon z zadowoleniem przyjął fakt, że pomimo problemów mołdawskich podmiotów gospodarczych przedsiębiorstwa wykazują zdolność do generowania zysków, świadczą wysokiej jakości usługi, płacą podatki, a setki pracowników uczestniczą w procesie produkcji. Podczas rozmowy z pracownikami i kierownictwem przedsiębiorstw zwracano uwagę na rosnącą wagę administracji prezydenckiej, na rozwój otoczenia biznesu w kraju i dywersyfikację rynków zbytu. Rozmawiano także o możliwościach poprawy konkurencyjności produktów i ich realizacji.

Prezydent pochwalił pracę załogi Cukrowni i zapewnił ich o dalszym wsparciu.

 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 1
 • 2

« wstecz