Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała tytuł „Wybitnego Eksportera Roku 2019”

5 grudnia 2019 r. obradował w Warszawie XVII Kongres Eksporterów Polskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw. Tematem Kongresu był potencjał eksportowy polskiej gospodarki – szanse i możliwości rozwoju. Kongres Eksporterów Polskich ocenił stan i perspektywy wykorzystania potencjału eksportowego polskiej gospodarki oraz szanse i możliwości jego rozwoju. Podczas obrad przyznano też wyróżnienia firmom wyróżniającym się w dziedzinie eksportu. W kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 pracowników Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podczas wydarzenia odebrała list gratulacyjny, tytuł i puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2019” w dowód uznania za osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu cukru.

  • 1

« wstecz