Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w KSC S.A.

W związku działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A., a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. postanowił ograniczyć dostęp do biur, oddziałów, zakładów i pozostałych jednostek organizacyjnych Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do wszystkich jednostek oraz komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.polski-cukier.pl na dole w stopce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren KSC S.A. prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będziemy informować na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

 

Kontakt do Centrali Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Telefon: 56 650 11 00

Fax: 56 650 11 04

Email: ksc@polski-cukier.pl

« wstecz