Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Kolejny etap konsolidacji rynku rolno-spożywczego

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podpisał 30 kwietnia 2020 r. umowę z KPMG Advisory Sp. z o.o. sp.k. o świadczenie usług doradczych.

Zakres usług zgodnie z podpisaną umową obejmuje przygotowanie strategii konsolidacji spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym oraz realizację wybranego modelu konsolidacji.

Projekt ma na celu w szczególności stworzenie na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych.

Jak podkreśla Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Krzysztof Kowa konsolidacja sektora rolno-spożywczego to wielka szansa dla spółki jako producenta żywności. – Działania te pozwolą nam jeszcze mocniej konkurować na rynku. Nasze doświadczenia ze współpracy z rolnikami są przykładem bardzo dobrych relacji, które będziemy wykorzystywać w kolejnych etapach dywersyfikacji naszej działalności – dodaje.

Zdaniem Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina proces konsolidacji spółek rynku rolno-spożywczego pozwoli na stworzenie silnego podmiotu o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. – Łączenie spółek może być nie tylko impulsem dla rozwoju całego rynku, ale również może przyczynić się do powstania platformy współpracy między wieloma podmiotami z branży rolno-spożywczej, aby nasze polskie towary mogłyby być efektywniej produkowane, promowane i sprzedawane – podkreśla Wicepremier Jacek Sasin. – Szczególnie teraz, w trakcie pandemii koronawirusa i po jej wygaśnięciu, ważny jest patriotyzm konsumencki i wsparcie polskich producentów żywności, by polska gospodarka wyszła z kryzysu z możliwie jak najmniejszymi stratami – podsumował Wicepremier Sasin.

  • 1

« wstecz