Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Polski Cukier razem z Pszczółką w walce z koronawirusem

18 czerwca br. w siedzibie Fabryki Cukierków „Pszczółka” w Lublinie odbyło się podsumowanie akcji pomocowej Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej dla instytucji w województwie lubelskim, realizowanej od marca w związku z epidemią koronawirusa. Zaangażowanie Grupy KSC S.A. w walkę z epidemią w skali kraju przekroczyło już 2 mln zł.

 - Jesteśmy pełni uznania dla inicjatyw Krajowej Spółki Cukrowej i innych podmiotów, które zdecydowały się wesprzeć potrzebujących w trudnym czasie pandemii. W sumie Spółka przekazała na rzecz różnych instytucji charytatywnych w całej Polsce żywność o wartości blisko miliona złotych. Drugie tyle, w gotówce trafiło do placówek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup koniecznych środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego. Dziś widzimy, jak ważna i potrzebna była ta pomoc – podkreślił Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

W ramach akcji produkty żywnościowe od Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”, w tym słodycze od Fabryki Cukierków „Pszczółka” zostały przekazane czterem lubelskim instytucjom zaangażowanym w pomoc osobom najbardziej dotkniętych pandemią. Wsparcie otrzymały: Lubelski Oddział Okręgowy PCK, Lubelski Bank Żywności, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie. Wsparcie finansowe zostało natomiast przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

- Na ręce pana ministra chciałbym bardzo serdecznie złożyć podziękowania dla wszystkich spółek Skarbu Państwa, dlatego że wiele z nich uczestniczyło w wielu formach pomocy na terenie województwa lubelskiego. W imieniu mieszkańców województwa lubelskiego chciałbym Krajowej Spółce Cukrowej złożyć serdeczne podziękowania za uczestnictwo w tej zorganizowanej formule w zakresie przede wszystkim pomocy żywnościowej, skierowanej do najuboższych, bezdomnych, tych, którzy na co dzień są podopiecznymi różnych organizacji, które udzielają im pomocy – poinformował Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski.

Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego podziękował Zarządowi i Pracownikom Grupy KSC za zaangażowanie i zrealizowane działania: - Pandemia koronawirusa to ogromny test z solidarności, ogromny test na współpracę pomiędzy różnymi podmiotami. Pomiędzy administracją rządową, samorządami, przedsiębiorcami, rolnikami. Pomiędzy dużymi spółkami Skarbu Państwa, pomiędzy czempionami narodowymi, jak mówimy o takich spółkach jak Grupy Azoty Puławy, Lubelski Węgiel Bogdanka czy Krajowa Spółka Cukrowa i Fabryka Cukierków „Pszczółka” w której się dzisiaj znajdujemy.

Wdzięczność w imieniu obdarowanych wyraził Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ks. Wiesław Kosicki: - Ja w tym miejscu pragnę się bardzo nisko pokłonić, tym wszystkim, którzy te wszystkie dary, trafiły za pośrednictwem Caritas, PCK i innych organizacji, trafiły do tych osób, które w ostatnich trzech miesiącach przeżywały traumę z powodu pandemii. To rzesza tysięcy osób w naszej diecezji. Jeszcze raz dziękuję za te tony przekazanej żywności.

– Szczególnie staramy się angażować w organizowanie pomocy tam, gdzie działają nasze zakłady produkcyjne, bo czujemy się odpowiedzialni za społeczność lokalną. Jako jeden z największych pracodawców w woj. lubelskim nie możemy być obojętni wobec szkód, jakie wyrządza epidemia. Dla Krajowej Spółki Cukrowej i wszystkich jej pracowników społeczna odpowiedzialność biznesu jest rzeczą naturalną.  Tym bardziej w tym trudnym, niepewnym okresie, chcieliśmy podzielić z innymi tym, co mamy najlepsze, czyli polską, najwyższej jakości żywnością – mówił Krzysztof Kowa, prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Działania KSC S.A. minimalizujące skutki epidemii COVID-19 prowadzone są na terenie całego kraju od trzech miesięcy. Ważną rolę na mapie aktywności produkcyjnej KSC ma województwo lubelskie. Znajdują się jej dwa zakłady produkcji cukru: Cukrowania Krasnystaw i Cukrownia Werbkowice oraz Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lublinie.

Rozwój światowej pandemii koronawirusa radykalnie zmienił otaczający nas świat. Jednocześnie budująca jest solidarność społeczna, tak liczne i mocne zaangażowanie w walkę z pandemią. Naszą rolę widzimy w sposób szczególny: jako spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, od lat działamy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, najchętniej we współpracy z Caritas, które od blisko 100 lat angażuje się w pomoc osobom najbardziej potrzebującym w Polsce – zaznaczył prezes Krzysztof Kowa.

Krajowa Spółka Cukrowa realizując szeroko pojętą społeczną odpowiedzialność biznesu i wpisując się w zasady zrównoważonego rozwoju aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i wspierania lokalnych społeczności. Spółka szczególny nacisk kładzie na to, aby dbać o przyszłość szczególnie tych społeczności lokalnych, w których prowadzi działalność. Firma udziela wsparcia podmiotom, których statutowym celem jest działalność charytatywna. KSC, jako firma odpowiedzialna społecznie, działa również na rzecz propagowania zdrowego stylu życia. Promuje sport i ruch na świeżym powietrzu zarówno wśród pracowników, jak i poprzez wspieranie klubów sportowych. Wśród nich jest m.in. drużyna koszykówki kobiecej lubelski Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tzw. „Pszczółki”.

Akcja to wyraz solidarności z wszystkimi osobami, które znalazły się w trudnym położeniu ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Dzięki wspólnym skoordynowanym działaniom wsparciem zostali objęci m.in. seniorzy oraz rodziny wielodzietne z województwa lubelskiego.

Fabryka Cukierków Pszczółka wywodzi się z Lublina, jesteśmy częścią tej społeczności
i czujemy się za nią odpowiedzialni. Dlatego zawsze jesteśmy w gotowości, aby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują
– dodał  Leszek Wertejuk, prezes FC „Pszczółka”.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. KSC jest obecnie największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie. W roku obrotowym 2018/2019 udział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w polskim rynku cukru wynosił ok. 40%. W 2019 roku buraki cukrowe były uprawiane na areale ponad 100 tys. ha, uprawiało je blisko 15 tys. plantatorów. Odbiorcami produktów spółki sprzedawanych pod marką "Polski Cukier" są zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. W skład koncernu wchodzą oddziały: 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice), Terminal Cukrowy w Gdańsku, Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku oraz kilka produkcyjnych spółek zależnych, m.in.: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, Fabryka Cukierków „Pszczółka”.

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 14
 • 18
 • 19

« wstecz