Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Ochotnicza Straż Pożarna przy Cukrowni Dobrzelin działa już 137 lat

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r., strażacy z Dobrzelina świętowali 137-lecie powstania Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelinie. Obchody powiązane były z poświęceniem nowego Sztandaru jednostki. Podczas uroczystości druhowie i druhny z Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelinie zostali uhonorowani odznaką „Wzorowego Strażaka” oraz medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Historia jednostki strażackiej z Dobrzelina

Założenie i rozwój Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelinie ściśle wiąże się
z funkcjonowaniem Cukrowni Dobrzelin, która powstała w 1850 r. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa konieczne było zwiększenie ochrony przeciwpożarowej. W 1883 roku ówczesny Dyrektor Cukrowni Ludwik Panenka doprowadził do zawiązania straży pożarnej, której zadaniem miało być czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym zakładu i okolicy. Początkowo na wyposażeniu Cukrowni znajdował się ręczny sprzęt gaśniczy oraz wóz strażacki o zaprzęgu konnym. W 1947 r. ufundowano pierwszy sztandar strażacki (środki na ten cel pochodziły z tzw. zabawy dochodowej zorganizowanej rok wcześniej).
W 1967 roku Zakładowa Straż Pożarna w Dobrzelinie otrzymała pierwszy, nowy samochód pożarniczy. Strażacy z Dobrzelina od początku istnienia jednostki w wielkim stopniu angażowali się w wykonywaną pracę. Ich wyszkolenie dawało powody do satysfakcji nie tylko podczas samych akcji gaśniczych, ale również w trakcie licznych ćwiczeń i zawodów. W 1935 r. strażacy z Dobrzelina pod dowództwem Antoniego Rychlińskiego zajęli I miejsce na zawodach rejonowych. W kolejnych latach Zakładowa Straż Pożarna w Dobrzelinie również wielokrotnie brała udział w zawodach pożarniczych, podczas których w kategorii męskiej, żeńskiej czy młodzieżowej często zajmowała czołowe miejsca. 1 października
2003 r. doszło do włączenia Cukrowni Dobrzelin (i zarazem ZOSP w Dobrzelinie) w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Obecnie szeregi Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelinie zasila 16 druhów, 5 druhen oraz 4 członków honorowych. Druhny i druhowie uczestniczą w wewnętrznych szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, biorą czynny udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych, propagują właściwe zachowania i rozpowszechniają wiedzę branżową.

  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3
  • 6
  • 7

« wstecz