Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Toruńskie obchody 40-lecia Solidarności

W niedzielę 30 sierpnia w Toruniu odbyły się uroczystości nawiązujące do przemian polityczno-społecznych sprzed 40 lat. Podpisane zostały wówczas porozumienia pomiędzy komisją - stroną rządową a komitetem strajkowym komitetami strajkowymi, w wyniku których doszło do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizatorem niedzielnego wydarzenia był Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz uczestnicy wydarzeń z tamtego okresu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Św. Janów. Następnie uczestnicy obchodów spotkali się pod tablicą poświęconą Ludziom „Solidarności” Regionu Toruńskiego, pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod tablicą upamiętniającą „Solidarność” Rolników Indywidualnych na budynku Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40. Kwiaty od Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Centrali w Toruniu i Biura w Warszawie złożyła Przewodnicząca Związku Lucyna Modrak.
Uczestnicy złożyli wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy w latach 80-tych podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy.

  • 003
  • 016
  • 057
  • 062
  • 074
  • 078
  • 089
  • 100

« wstecz