Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

XI edycja Warsztatów Polowych" w Starym Brześciu

9 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyły się warsztaty polowe, poświęcone uprawie buraka cukrowego. 

Warsztaty polowe w Starym Brześciu to miejsce, gdzie spotykają się plantatorzy, uczniowie szkół rolniczych, przedstawiciele branży cukrowniczej i zaopatrzenia rolnictwa oraz pracownicy uczelni i instytutów naukowych.

Współorganizatorem wydarzenia była Krajowa Spółka Cukrowa, którą reprezentowali: Prezes Zarządu Krzysztof Kowa oraz Członkowie Zarządu: Marek Dereziński i Janusz Stachowiak.

Wydarzenie rozpoczął Kazimierz Rojewski - dyrektor szkoły, który powitał wszystkich gości i podziękował za przybycie pomimo panującej pandemii. Uczestników przywitała również Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

W części seminaryjnej Uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu prof. dr hab. inż. Dariusza Jaskulskiego z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na temat innowacji w agrotechnice buraka cukrowego z użyciem nanonawozów. Natomiast dr hab. Jacek Piszczek z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu omówił nowe wyzwania w ochronie buraka cukrowego.

Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Artur Majewski zaprezentował dane z obszaru surowcowego dotyczące kontraktacji, aktualnego stanu plantacji buraków cukrowych oraz prognozy rozpoczynającej się kampanii cukrowniczej 2020/21. Dyrektor zwrócił także uwagę na kwestie postępowania w warunkach pandemii koronawirusa w czasie trwania kampanii w Cukrowniach Spółki.

Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Krzysztof Kowa przedstawił wyniki finansowe Spółki oraz plany na przyszłe kampanie. Prezes KSC odniósł się również do sytuacji, jaka obecnie panuje na rynku cukru oraz przedstawił problemy, z jakimi musi się borykać przemysł cukrowniczy.

Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, mówił o palącym problemie, jakim jest zakaz stosowania neonikotynoidów. Prezes podkreślił fakt, że negatywne konsekwencje wprowadzenia zakazu obserwowane są w całej Europie, a od czasu wycofania wspomnianych substancji rolnicy muszą zmagać się z coraz liczniej występującymi szkodnikami uszkadzającymi plantacje buraków.

Na zakończenie części wykładowej głos zabrał Andrzej Nowakowski, Członek Rady Nadzorczej KSC oraz Prezes Brzesko-Kujawskigo Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, a przede wszystkim główny organizator i opiekun warsztatów w Starym Brześciu, który podziękował za przybycie do Starego Brześcia wszystkim zaproszonym gościom, uczestnikom oraz wystawcom.

Tradycyjna część polowa obejmująca omówienie doświadczeń agrotechnicznych, prezentacje kolekcji odmian oraz pokazy maszyn z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne miała w tym roku wyjątkowy charakter. Organizatorzy umożliwili uczestnikom bezpieczne obserwowanie transmisji „na żywo” z poletek oraz pokazów maszyn za pośrednictwem telebimu. W dalszej kolejności umożliwiono również zwiedzanie pawilonów wystawców i parku maszyn dla małych grup ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Na zakończenie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek, który umilał występ zespołu muzycznego absolwentów ZSCKR w Starym Brześciu.

Organizacja tegorocznych warsztatów stanowiła szczególne wyzwanie ze względu na obostrzenia sanitarne. Jednak dzięki zaangażowaniu organizatorów nieprzerwanie, już po raz jedenasty wszyscy którym bliska jest branża cukrownicza mieli możliwość uczestnictwa w tym branżowym spotkaniu, które jak co roku cieszyło się popularnością.

Uczestnicy wydarzenia na stoiskach Polskiego Cukru oraz Polskich Przetworów mogli się zapoznać z ofertą produktową Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13

« wstecz