Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Akcja "Paczka dla Powstańca Warszawskiego”

30 września 2020 r. z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyła się w Warszawie konferencja prasowa podsumowująca realizowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcję „Paczka dla Powstańca Warszawskiego”, w ramach której do Powstańców Warszawskich trafiły paczki z polską żywnością. Partnerem akcji była Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Mieczysław Gurgielewicz - Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (WOT), Marcin Wroński - Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR, Marek Dereziński - Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Szczególnym gościem konferencji była Jadwiga Przybylska-Wolf ps. „Iga” – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, która w imieniu powstańców podziękowała za zaangażowanie w akcję ludzi dobrej woli.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski podziękował za zorganizowanie akcji, która stanowi praktyczną formę wsparcia bohaterów walk o wolną Polskę. – Takie akcje pozwalają budować przekonanie, że moralne zobowiązanie, które dla nas jest imperatywem do działania, buduje wspólnotę wolnych i dumnych Polaków – powiedział Minister, podkreślając paralelę między tymi, którzy o wolną Polskę walczyli, a tymi, którzy w niej mogą żyć i produkować.
W imieniu producentów wypowiedział się Marek Dereziński z Zarządu KSC S.A. Podkreślił, że dla spółek Grupy Kapitałowej KSC S.A. udział w projekcie to wielki honor.
Każda z paczek przekazywanych powstańcom przez żołnierzy WOT zawierała wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. Artykuły – łącznie ok. 18 800 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności.
GK KSC przekazała łącznie 1200 zestawów produktowych o wartości rynkowej ponad 25 tys. zł. W paczkach znalazły się następujące produkty: cukier marki Polski Cukier, mąka luksusowa marki Młyny Stoisław, płatki owsiane górskie extra marki Młyny Stoisław, ketchup łagodny marki Polskie Przetwory oraz cukierki marki „Pszczółka”.

  • 1
  • 2
  • 3

« wstecz