Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

KSC S.A. podpisała z PKP Cargo Connect 10-letni kontrakt na przewóz cukru

3 listopada b.r. odbyła się konferencja prasowa online, podczas której podpisana została umowa pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A. i PKP Cargo Connect. Przedmiotem umowy jest przewóz około 300 tyś. ton cukru rocznie do Terminala Cukrowego w Gdańsku oraz wyprodukowanie 190 kontenerów do jego przewozu. W imieniu KSC S.A. umowę podpisał Członek Zarządu Tomasz Olenderek, natomiast PKP Cargo Connect reprezentował Prezes Firmy Czesław Warsewicz. W konferencji uczestniczyli również Prezes PKP Cargo Connect Ivan Ruzbacky oraz Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP Cargo Connect Witold Strobel.

- Dzięki temu, że podpisana dzisiaj umowa została zawarta pomiędzy spółkami skarbu państwa, udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie, na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC S.A. do Terminala Cukrowego w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP Cargo otrzymuje gwarancję pracy na wiele lat – powiedział Tomasz Olenderek, Członek Zarządu KSC S.A. Podkreślił w swojej wypowiedzi, że zawarta umowa ma na celu zmniejszenie emisji CO2 przez KSC poprzez wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe. Zauważył również, że dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania produktów KSC i usług PKP CARGO CONNECT na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju.

Prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký dodał : Zaproponowaliśmy naszym partnerom z Krajowej Spółki Cukrowej przygotowanie dedykowanego rozwiązania w postaci transportu cukru przy użyciu wyspecjalizowanych kontenerów do przewozu materiałów sypkich. Takie rozwiązanie było obwarowane wieloma skomplikowanymi od strony technologicznej wymaganiami, obejmującymi między innymi systemy załadunku i wyładunku, powłoki wewnętrzne, rozwiązania dotyczące zabezpieczeń przed wilgocią, pojemnością ładunkową oraz tarą samego kontenera.

Zdaniem Czesława Warsewicza, prezesa PKP Cargo podpisanie umowy to bardzo dobra wiadomość dla naszej Grupy, jak i dla całej polskiej gospodarki. Umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową udowadnia, że koleją można przenosić wszystkie towary przemysłowe. Jest to zgodne z trendami światowymi, zgonie z którymi coraz więcej ładunków przewożonych jest transportem intermodalnym. Dzięki rozwijaniu kompetencji intermodalnych możemy wzmacniać nasze relacje z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych .

Znaczenie podpisania umowy zostało również zauważone w wypowiedzi Jacka Sasina, wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych, którego zdaniem zawarta umowa pokazuje możliwości współpracy między polskimi przedsiębiorstwami. – Bardzo dobrze, że spółki z udziałem Skarbu Państwa pokazują kierunek takiej współpracy, która daje korzyści obu stronom i mam nadzieję, że jej zakres zostanie w przyszłości poszerzony. Wszystkim nam zależy na rozwijaniu kooperacji między polskimi firmami, gdyż to buduje nie tylko ich pozycję, ale także siłę ekonomiczną kraju. To jest przykład patriotyzmu gospodarczego, który jest jednym z filarów polityki rządu PiS – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Grupa PKP CARGO i Krajowa Spółka Cukrowa to znaczący gracze w swoich branżach, współpracując umacniają swoją rynkową pozycję w Polsce i UE. Wolumen dostaw i przewidywany czas trwania zapowiadają kolejną, ciekawą synergię w obszarze SSP – podkreślił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Współpraca KSC S.A. z Grupą PKP Cargo, jednym z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w UE, pozwoli nie tylko na zwiększenie wolumenu eksportu cukru, ale jest też przykładem efektu synergii w działaniach firmy produkcyjnej z firmą spedycyjną. Kontrakt zawarty został do roku 2030  a pierwsze jego efekty będą widoczne już w przyszłym roku. Wartość całego przedsięwzięcia to przewóz ok. 2 mln ton cukru.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji:

http://n-15-4.dcs.redcdn.pl/file/o2/GPWMedia/video/mp4/20201103_cargo_cukier.mp4

  • 1aaa
  • 2
  • 3b
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7a

« wstecz