Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Pracownicy KSC S.A. zasłużeni dla woj. lubelskiego

Z inicjatywy poseł do parlamentu europejskiego oraz byłej wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznał obecnym i byłym pracownikom lubelskich cukrowni medale pamiątkowe za pracę na rzecz Lubelszczyzny - „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Medale te wręczył w dniu 13 grudnia 2020 roku wicemarszałek województwa lubelskiego Zdzisław Szwed. Uroczystość odbyła się w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie w obecności pani Beaty Mazurek, która skierowała również do wyróżnionych stosowny list gratulacyjny.

Medale otrzymali:

- Mirosław Cegłowski – dyrektor Cukrowni Krasnystaw, a wcześniej Cukrowni Lublin, od 1980 roku do chwili obecnej członek NSZZ „Solidarność”

- Artur Kotyra – były przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrowni Lublin, zasłużony w walce o powołanie koncernu  KSC „Polski-Cukier” S.A.

- Stanisław Lubaś – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrowni Krasnystaw od 1989 roku do chwili obecnej, który przewodniczył działaniom zmierzającym do powołania, a następnie obrony „Polskiego Cukru”

- Grzegorz Ryczek – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrowni Lublin, a w decydującym momencie walki o powołanie „Polskiego Cukru” prezes Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A., który skutecznie przeciwstawił się potężnym silom dążącym do sprzedaży lubelskich cukrowni w niemieckie ręce.

- Sylwester Stempień – długoletni przewodniczący NSZZ „Solidarność” Cukrowni Werbkowice, który włożył wiele wysiłków w powołanie koncernu „Polski-Cukier” S.A.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

« wstecz