Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Konsultacje dot. konsolidacji branży rolno-spożywczej

4 lutego 2021 r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie poświęcone konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podczas spotkania wskazano korzyści jakie powstaną po konsolidacji, do których zalicza się przede wszystkim: wzmocnienie pozycji rynkowej KSC S.A. poprzez zwiększony udział w rynku, optymalizacje i synergie kosztowe, zmniejszenie ryzyka dotyczącego cen cukru, optymalizacja zarządzania finansami i zwiększony dostęp do finansowania bankowego oraz rozwój polskiego rynku rolno-spożywczego. W trakcie spotkania Minister Andrzej Śliwka podkreślił także stabilną sytuację finansową podmiotów, które brane są pod uwagę w procesie konsolidacji branży.

Po połączeniu wszystkich Spółek struktura biznesowa Krajowej Grupy Spożywczej będzie prezentowała się następująco: produkcja cukru i cukierków, produkcja nasion, skrobi, sektor rolny oraz  zbożowo-młynarski.

W spotkaniu uczestniczyli również: Rafał Romanowski, Pełnomocnik Ministra Aktywów Państwowych ds. rolno-spożywczych, przedstawiciele Sekretariatu Spożywców NSZZ „Solidarność” w osobach Zbigniewa Sikorskiego i Stanisława Lubasia, przedstawiciele Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarności” z Dariuszem Łąckim na czele oraz Marek Dereziński, Członek Zarządu KSC S.A. odpowiedzialny m.in. za rozwój Grupy Kapitałowej.


Było to kolejne spotkanie informacyjne w sprawie powołania krajowej grupy spożywczej. Strony ustaliły, że spotkania będą kontynuowane.

  • 20210204_132820

« wstecz