Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa przygotowuje się do nowego sezonu

Pod koniec stycznia br. KSC S.A. rozpoczęła proces kontraktacji buraków cukrowych na sezon 2021 we wszystkich rejonach działania swoich cukrowni w Polsce. Na Lubelszczyźnie zlokalizowane są dwie z nich, tj. Cukrownia Krasnystaw i Cukrownia Werbkowice.

Trudny dla Plantatorów i producentów cukru rok 2020 mamy za sobą. Produkcja cukru z uwagi na niekorzystne warunki uprawy w Polsce, ale również w Europie jest znacznie niższa niż oczekiwano jeszcze przed kampanią 2020/2021. W Polsce buraki uprawiano na areale ponad 251 tys. ha i wyprodukowano 1 987 tys. ton cukru. Dla porównania, w kampanii 2017/2018 uprawa na areale 232 tys. ha osiągnięto produkcję wyższą o ponad 300 tys. ton cukru, tj. 2 313 tys. ton.

Cukrownie zlokalizowane w województwie lubelskim są jednymi z najnowocześniejszych zakładów tego typu w kraju. W ostatnich latach prowadzono w nich cały szereg inwestycji, mających na celu zwiększenie mocy przerobowych oraz produkcyjnych i dostosowania fabryk do sprostania konkurencji na europejskim i światowym rynku cukru.

Warto podkreślić, że Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym producentem cukru w Polsce. Najważniejszymi partnerami biznesowymi Spółki są Plantatorzy buraka cukrowego. W ostatnich latach współpracujemy z około 15 tysiącami Plantatorów.

KSC S.A. oferuje najwyższe w Polsce ceny za dostarczone buraki, tj.:

1) 28 euro netto za 1 tonę buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16%;

2) Cena buraków nadwyżkowych w wysokości:

  • 90,00 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych - do 5% dostarczonych buraków nadwyżkowych w stosunku  do ilości dostarczonych buraków kontraktowanych,
  • 60,00 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pozostałych dostarczonych buraków nadwyżkowych.

3) Dodatkowo Premia za kontynuację kontraktacji (lojalnościowa) dla wszystkich Plantatorów którzy uprawiali i dostarczali buraki w kampanii 2020/2021 i zawrą Umowę kontraktacji buraka cukrowego w 2021 roku, w wysokości 1 euro netto za tonę fizyczną buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021.

Ponadto KSC S.A. oferuje możliwość zaopatrzenia się w środki do produkcji rolnej, tj.: nasiona, nawozy, środki ochrony roślin z rozliczeniem w kompensacie za dostarczony surowiec.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi Cukrowniami:

- Cukrownia Krasnystaw, tel. 82 577 02 11, e-mail: krasnystaw@polski-cukier.pl, adres: Siennica Nadolna 59, 22-302 Siennica Nadolna

- Cukrownia Werbkowice, tel. 84 657 37 00, e-mail: werbkowice@polski-cukier.pl, adres: ul. Przemysłowa 2, 22-550 Werbkowice

  • Cukrownia Krasnystaw
  • Cukrownia Werbkowice 2020

« wstecz