Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Rozpoczęła się IX kadencja Zarządu KSC S.A.

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A. z dnia 31 marca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2021 roku zatwierdziło (w drodze stosownych uchwał):

 • sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,
 • sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku,
 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku w wysokości 160.230.148,94 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2021 roku powiadomiono akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą Spółki postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki, na nową IX kadencję Zarządu.

Nowa – IX kadencja Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w składzie:

 • Pan Krzysztof Kowa –Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Pan Marek Dereziński – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Pan Tomasz Olenderek – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
 • Pan Tomasz Rega – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Pan Zdzisław Salus – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2021 roku.

« wstecz