Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. inwestuje w Odnawialne Źródła Energii

Chcąc sprostać wymaganiom zmian klimatu i dostosowując się do wciąż zwiększającego się zapotrzebowania na energię, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. inwestuje również w Odnawialne Źródła Energii. Jedną z takich inwestycji jest instalacja farmy fotowoltaicznej o mocy 520 kWp. Budowa instalacji została rozpoczęta 4 grudnia 2020r., a planowany termin zakończenia inwestycji to 28 maja 2021r.

Inwestycja dofinansowana jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na warunkach preferencyjnych.

Kwota pożyczki: 1 648 870,00 PLN.

Wnioskowany okres spłaty pożyczki: 5 lat.

Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku.

Wartość ogólna zadania: 1 805 000,00 PLN.

Możliwość umorzenia kwoty pożyczki w wysokości 15 %.

Możliwość rozbudowy do 1 MW.

Instalacja składać się będzie z 1792 szt. paneli polikrystalicznych o mocy 290 W każdy, umieszczonych na konstrukcjach wsporczych wbijanych w grunt.

W zależności od potrzeb, wyprodukowana energia będzie zużywana na potrzeby własne cukrowni lub oddawana do sieci dystrybucyjnej. Całość instalacji będzie ogrodzona i nadzorowana przez monitoring kamer.

Planowane osiągnięcie efektu ekologicznego w ramach realizacji inwestycji farmy fotowoltaicznej w Oddziale KSC S.A. Cukrownia Dobrzelin, to znaczne ograniczenie emisji pyłu, emisji SO2, emisji NOx, emisji CO oraz emisji CO2 do atmosfery.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

« wstecz