Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Do koncernu utworzonego z dniem 30 września 2003 roku weszły spółki-cukrownie z terenu siedmiu województw: Borowiczki, Brześć Kujawski, Częstocice, Dobrzelin, Janikowo, Klemensów, Krasnystaw, Kruszwica, Lublin, Łapy, Malbork, Mała Wieś, Nakło, Nowy Staw, Opole, Ostrowy, Rejowiec, Sokołów, Tuczno, Werbkowice, Wożuczyn, Żnin oraz spółka usługowo-handlowa Cukrownie Toruńskie. Fuzja nie objęła cukrowni Leśmierz oraz Kluczewo, Gryfice i Pruszcz, które w maju - w momencie podpisywania dokumentów połączeniowych - były przedmiotem sporu o własność akcji z niemieckim koncernem Nordzucker AG (procesy wygrała Krajowa Spółka Cukrowa S.A.), a także cukrowni Szczecin, będącej w fazie przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Po skomercjalizowaniu zarządzanie „Szczecinem” – na podstawie pełnomocnictw Skarbu Państwa - przejęła Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Po przekształceniu w koncern KSC Polski Cukier S.A. stał się jedną z największych firm nad Wisłą - mieszczącą się w pierwszej 100 przedsiębiorstw pod względem wysokości kapitału zakładowego (ponad 800 mln zł) i wysokości sprzedaży (ponad 2 mld zł netto), zatrudniającą około 4 tys. osób i dysponującą prawie 40-procentowym udziałem w krajowym rynku cukru.

Kolejna faza inkorporacji – obejmująca włączenie do KSC spółek funkcjonujących poza strukturą koncernu – nastąpiła w listopadzie 2004 roku, kiedy Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjęło uchwałę o połączeniu KSC z cukrowniami: Gryfice S.A., Kluczewo S.A., Pruszcz S.A. oraz Szczecin S.A. 19 stycznia 2005 r. decyzję o inkorporowaniu trzech pierwszych spółek zarejestrował sąd, a dzień później została ona wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. 5 maja, po uprzednim wydaniu zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zatwierdzono połączenie KSC z Cukrownią Szczecin S.A. Tym samym zakończono proces połączenia spółek, przewidziany w art. 11 ustawy z dn. 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach w przemyśle cukrowniczym.

Poza strukturą KSC pozostawała tylko Cukrownia Leśmierz S.A., której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dwukrotnie nie podjęło uchwały o połączeniu z braku wymaganej większości trzech czwartych głosów. W ramach inkorporacji w roku obrotowym 2003/2004 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła także proces wydawania nieodpłatnych akcji, związany z przekształcaniem jej w koncern pracowniczo-plantatorski. Na 30 września 2007 r. do pracowników należały 102.836.184 akcje (10,4 proc kapitału zakładowego), a do plantatorów 88.745.835 akcji (9,04 proc. kapitału). Pozostała część akcji w ilości 790.314.488 akcji (80,49 procent w kapitale zakładowym) stanowiła własność Skarbu Państwa. Termin zakończenia wydawania nieodpłatnych akcji KSC upływa z dniem 31 lipca 2008, kiedy nastąpi przedawnienie roszczenia o nieodpłatne nabycie akcji Spółki.

« poprzednia strona   następna strona »