Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

handel@polski-cukier.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu Handlu
Cezary Żbikowski
tel. 22 550 55 46
cezary.zbikowski@polski-cukier.pl
 
Dział Sprzedaży Cukru w UE:
 
- Sprzedaż:
Manager ds. Sprzedaży Cukru w UE
Tadeusz Suski
tel. 56 650 11 61
tadeusz.suski@polski-cukier.pl

Manager ds. Sprzedaży Cukru w UE
Krzysztof Dylewski
tel. 56 650 11 52
krzysztof.dylewski@polski-cukier.pl
 
- Umowy handlowe
 
Specjalista ds. Umów Handlowych
Iwona Oleszczuk
tel. 22 550 55 92
 
Specjalista ds. Umów Handlowych
Katarzyna Pruzińska
tel. 22 550 55 52
 
Dział Exportu Cukru i Sprzedaży Melasu:
 
Kierownik Działu Eksportu Cukru i Sprzedaży Melasu
Monika Frankowska
tel. 22 550 55 65
 
- Sprzedaż melasu:
Specjalista ds. obsługi umów melasu
Ludwika Piskorek
tel. 22 550 55 67
 
Dział Obsługi Klienta:
 
p.o. Kierownika Działu Obsługi Klienta
Robert Romanowski
tel. 56 650 11 47
 
- Zamówienia:
Specjalista ds. obsługi zleceń, fakturowania i windykacji
Kornel Grzęda
tel. 22 550 55 66
 
- Należności
Specjalista ds. obsługi zleceń, fakturowania i windykacji
Anna Strawczyńska
tel. 22 550 55 64
 
- Faktury:
Specjalista ds. obsługi zleceń, fakturowania i windykacji
Łukasz Franczak
tel. 22 550 55 41
 
- Reklamacje:
Specjalista ds. Systemów Jakości i Obsługi Reklamacji
Anna Kuszpit
tel. 22 550 55 40