Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

DANE KONTAKTOWE

 

 
 
p.o. Dyrektora Departamentu Logistyki
Marcin Kowalski
tel. 56 650 11 12
marcin.kowalski@polski-cukier.pl

Kierownik Wydziału Zaopatrzenia
Wojciech Hanisz
tel. 56 650 12 13
fax 56 650 12 16
wojciech.hanisz@polski-cukier.pl

Kierownik Wydziału Transportu i Magazynowania
Monika Misiaszek
tel. 56 650 11 71
fax 56 650 11 42
monika.misiaszek@polski-cukier.pl